SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Na terenie naszej szkoły działa SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU, którego celem jest propagowanie wśród uczniów idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym poprzez przeprowadzanie różnych akcji. (więcej)