Scenariusz rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/21 odbędzie się 1 września (wtorek) według następujących zasad:

1.      Uczniowie klas pierwszych z jednym opiekunem przychodzą na godz. 9.00 na salę gimnastyczną (wejście od strony boiska szkolnego). Opiekun dziecka wchodząc na teren szkoły ma obowiązek dezynfekcji rąk oraz zasłonięcia ust i nosa. Dziecko dezynfekuje ręce.

2.      Uczniowie pozostałych klas wchodząc do szkoły dezynfekują ręce i udają się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcą klasy:

·        godz. 8 .00 – kl. 8a ( s.6),  8b (s.5), 7b (s.28)

·        godz. 9.00 – kl. 2a (s.31), 2b (s.35), 7a  (s.27), 6a  (s.26)

·        godz. 10.00 – kl. 4a  (s.14), 4b  (s.15), kl. 3a  (s.34), kl.3b  (s.36), kl.7c (s.29),

·        godz. 11.00 – kl. 5a  (s.12), kl.5b  (s.13), kl. 6b  (s.24)

3.      Wychowawcy klas powitają uczniów, przedstawią obowiązujące procedury organizacji pracy szkoły w nowym roku szkolnym. Przekażą uczniom oświadczenia oraz dokumentację do podpisania przez rodziców.

4.      Obowiązuje w tym dniu strój odświętny.

5.      Uroczystości odbywają się bez udziału rodziców. Prosi się o zaczekanie na swoje dzieci przed budynkiem szkoły – dotyczy rodziców od klas II do VIII.

6.      Podręczniki szkolne zostaną rozprowadzone w pierwszych dniach nauki szkolnej przez wychowawców klas.

7.      Wszystkie procedury: organizacji zajęć, przerw, przyprowadzania dzieci do szkoły i ich odbierania, świetlicy szkolnej, żywienia, biblioteki, postępowania w razie zakażenia wirusem, dezynfekcji, zachowania bezpieczeństwa i higieny zostaną Państwu przekazane w stosownym terminie.

8.      Zapisy na świetlicę oraz stołówkę dokonane zostaną w pierwszych dniach nauki szkolnej (do 10 września).

 

Dyrekcja Szkoły serdecznie zaprasza wszystkich rodziców z dziećmi na uroczystości przy Schronie „Wędrowiec” w Węgierskiej Górce, które rozpoczną się 1 września 2020 o godz. 16.00.

Program obchodów