Wykaz podręczników i ćwiczeń do religii - rok szkolny 2020/21

Klasa I

Tytuł podręcznika: Poznaję Boży świat.
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek

Kl. II

Tytuł podręcznika: Idziemy do Jezusa .
red. J. Czerkawski, E. Kondrak, Jedność, Kielce

Kl. III

Tytuł podręcznika: Jezus jest z nami  .
red. J. Czerkawski, E. Kondrak, Jedność, Kielce oraz zeszyt ćwiczeń Jezus jest z nami

Kl. IV

Tytuł podręcznika : Miejsca pełne BOGActw .
autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce oraz zeszyt ćwiczeń Miejsca pełne BOGActw

Czytaj więcej...