CO MOŻEMY ZROBIĆ DLA NASZEJ PLANETY?

Ostatnio pierwszoklasiści sporo rozmawiali o ochronie środowiska naturalnego. Okazuje się, że sporo wiedzą o tym, jak mały człowiek może pomóc naszej planecie. Oczywiście na rozmowach się nie skończyło, bo aktywnie włączyliśmy się również w akcję Sprzątanie Świata. Przygotowaliśmy także przedstawienie o tematyce ekologicznej, do obejrzenia którego serdecznie zapraszamy.
Pani Uli dziękujemy za pomoc w nagrywaniu filmiku.

Lucyna Kurtyka