24 Zlot Turystyczno-Ekologiczny „CZYSTE GÓRY"

Tym razem 11 wolontariuszy ze szkoły w Węgierskiej Górce wzięło udział w porządkowaniu szlaków turystycznych w ramach akcji „Sprzątanie Świata 2022- wszystkie śmieci nasze są”.
W sobotę 1 października wyruszyliśmy w trasę, najpierw pociągiem do Rajczy, a potem z „buta” szlakiem do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nickulinie, gdzie organizatorzy zaplanowali metę Zlotu. Sprzątaliśmy beskidzki szlak i oczywiście odkrywaliśmy zakątki naszej „Małej Ojczyzny”.
Organizatorzy oprócz gorącego posiłku, przygotowali dużo atrakcji. Było eko- granie i śpiewanie z Fundacją Braci Golec, szycie eko-woreczków, atrakcje militarne - strzelanie z broni do celu, konkursy wiedzy ekologicznej i krajoznawczej, tradycyjny już konkurs niespodzianka, a także na największą ilość zebranych na beskidzkich szlakach śmieci.
Bartek Piskorz w konkursie krajoznawczym wykazał się dużą wiedzą
i zajął II miejsce w powiecie. W grupowym konkursie wiedzy o POLSCE z mapą świetny był duet BRUNO JURASZ I BARTEK PISKORZ- zajęli drugie miejsce i niestety nie wygrali pobytu z noclegiem w schronisku.
Szkoda tylko ze pogoda nie dopisała, cały czas - z malutkimi przerwami - padał deszcz.

Opiekun grupy i SKW Bożena Majdak

SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Naszym celem jest pomaganie potrzebującym, uwrażliwianie uczniów na krzywdę i cierpienie drugiego człowieka, kształtowanie postaw moralnych i prospołecznych (współpraca, altruizm, życzliwość, itp.) i otwartości na nowe pomysły i sposoby działania.

Propagowanie wśród uczniów idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym poprzez : przeprowadzeniu różnych akcji pomocy na terenie szkoły, środowiska i innych ogólnopolskich.
PRZEPROWADZONE AKCJE PLANOWANE a także UDZIAŁ W AKCJACH NIEPLANOWANYCH WYNIKŁYCH Z POTRZEBY POMOCY - informacje o akcjach i działaniach umieszczane na Librusie w OGŁOSZENIACH, a także na stronie szkoły w zakładce Wolontariat

SPOTKANIA Z WOLONTARIUSZAMI – dostosowane do zajęć dzieci –termin ruchomy od godz.13:40
DZIAŁANIA:
- udział w ogólnopolskiej Akcji „SZKOŁO- POMÓŻ I TY”- na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Rozprowadzanie cegiełek w postaci kalendarzyków i pomocy naukowych z wizerunkami zwierząt. Dochód ze sprzedaży dofinansował sprzęt dla niepełnosprawnego Kacpra

- udział w akcji: WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA NA KRESACH,

- zbiórka książek dla dzieci, słodyczy a także artykułów szkolnych. Dary dostarczone będą Polskim rodzinom mieszkającym na Kresach w gminach Jaszuny i w gminie Mickuny oraz parafian w Nowej Wilejce na Wileńszczyźnie. Święty Mikołaj książki słodycze, i artykuły szkolne przekaże polskim dzieciom,

- podarki świąteczne dla zaprzyjaźnionej szkoły w Pakienie na LITWIE - współorganizatorem jest DELEGATURA KURATORIUM w Bielsku Białej – tam zostaną dostarczone dary KOORDYNATOREM CAŁEJ AKCJI jest ks. Ryszard Umański,

- POMOC POLSKIM SZKOŁOM NA KRESACH WSCHODNICH,

- spotkania z wolontariuszami- szyjemy gadżety z filcu, itp., filcaki w celu pozyskania środków,

- zbiórka dużych kartonowych pudeł-potrzebnych do pakowania żywności i materiałów szkolnych na Litwę i Ukrainie

- organizowanie własnych działań w których zawsze przyświeca ten sam cel – WARTO POMAGAĆ

- GÓRA GROSZA - celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych. Organizatorem ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” jest Towarzystwo Nasz Dom

- AKCJA SZLACHETNA PACZKA - POMAGAMY RODZINOM W POTRZEBIE, TYM KTÓRZY MAJĄ TRUDNIEJ, KTÓRYCH DOTKNĘŁA BIEDA z przyczyn od nich niezależnych.

- POMOC dla rodzin z naszej miejscowości i dzieci uczęszczających do naszej,

-KIERMASZ ŚWIĄTECZNY – SZLACHETNA PACZKA - wolontariusze przygotowali stoiska z ozdobami świąteczne –„ małe rękodzieła artystyczne”, a także słodkości jak ciastka domowe. Dochód przeznaczamy do doposażenia SZLACHETNEJ PACZKI w brakujące akcesoria i słodycze dla dzieci (11 dzieciaków).

- DRUGIE ZYCIE wolontariusze rozprowadzali misie, maskotki za drobne wpłaty od 2 do 5 złotych a pozyskane środki doinwestowały PACZUSZKĘ DLA MALUSZKA

-PACZUSZKA DLA MALUSZKA- wyprawki dla dla dzieci z DOMU SAMOTNEJ MATKI

- POMOC UKRAINIE - POMAGAMY UKRAINIE
W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie SKW przeprowadzili zbiórkę najbardziej potrzebnych rzeczy w stanie używalności i artykułów spożywczych z przedłużonym terminem ważności dla uchodźców z terenów objętych wojną.

- KIERMASZ ŚWIĄTECZNY - Jesteśmy z Wami! Ми з вами
Dochód ze sprzedaży ozdób świątecznych –„ małe rękodzieła artystyczne” a także słodkości jak wypieki domowe przeznaczony na POMOC UKRAINIE,

- Z ORGANIZOWANIE KAWIARENKI dla rodziców podczas wywiadówki w ofercie kawa, herbata i domowe ciasto. Dochód ze sprzedaży przeznaczony na nagrody dla WOLONTARIUSZY za pracę całoroczną,

- przygotowane i wręczenie dyplomów i nagród zróżnicowanych w zależności od udziału w akcjach,

- przygotowanie podziękowań i drobnych upominków dla wolontariuszy jak karty na zakupy do Empiku, karty podarunkowe do Biurka i słodkości.

Przez cały rok kontynuujemy formę pozyskiwania środków na WOLONTARIAT poprzez organizowanie kawiarenek na wywiadówkach z rodzicami, pieczenie ciast i sprzedaż na zabawach andrzejkowych i karnawałowych, czasami na przerwach, organizowanie kiermaszy z własnoręcznie wykonanymi ozdobami itp.
Musimy uwierzyć, że w każdym z nas drzemią niewyczerpane pokłady dobra. Bycie miłym, okazywanie dobra, rozbudzenie u siebie życzliwości wobec innych ma moc…
DOBRO WRACA…

Opiekun mgr Bożena Majdak

REALIZACJA PLANU PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Założone i zaplanowane cele zostały w I okresie zrealizowane poprzez propagowanie wśród uczniów idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym poprzez: - przeprowadzeniu różnych akcji pomocy na terenie szkoły i środowiska,

 • współpraca ze Stowarzyszeniem Patriotycznym „Kresy” w Częstochowie – pomoc Polakom mieszkających na Kresach a także polskim szkołom na Ukrainie,
 • współpraca z Klubem Szkól UNICEF - jest to inicjatywa, która zrzesza szkoły zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei pomocy humanitarnej AKCJE: „POMAGAJ DZIECIOM KAŻDEGO DNIA”,
 • informacje o akcjach i działaniach umieszczane na stronie szkoły w zakładce Wolontariat,
 • umieszczone informacje o akcjach wysyłane przez LIBRUSA – OGŁOSZENIA do rodziców, uczniów i nauczycieli.

Wzięliśmy udział:

 • w ogólnopolskiej Akcji „SZKOŁO- POMÓŻ I TY”- na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Rozprowadzaliśmy cegiełki w postaci kalendarzyków i pomocy naukowych z wizerunkami zwierząt. Dochód ze sprzedaży pomógł podopiecznym fundacji w zakupie sprzętu inwalidzkiego do rehabilitacji,
 • w akcji Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach - POMOC POLSKIM SZKOŁOM NA KRESACH WSCHODNICH - zbieraliśmy książki dla dzieci, słodycze, a także artykuły szkolne, które dostarczone zostały Polskim rodzinom i dzieciom mieszkającym na Kresach w gminach Jaszuny i w gminie Mickuny oraz parafianom w Nowej Wilejce na Wileńszczyźnie.

  Dary - 31 pudeł zawieźliśmy do DELEGATURY KURATORIUM w Bielsku Białej,

 • zbieraliśmy duże kartonowe pudła potrzebne do pakowania żywności i materiałów szkolnych na Litwę i Ukrainę,
 • w celu pozyskania środków organizowane były spotkania z wolontariuszami - na których szyliśmy gadżety z filcu - filcaki - sprzedawane na kiermaszu świątecznym,
 • zorganizowaliśmy akcję DRUGIE ZYCIE PLUSZAKA - pozyskaliśmy 200 zł,
 • zorganizowaliśmy kiermasz świąteczny,
 • AKCJA – „PACZUSZKA DLA MALUSZKA” - przekazaliśmy kwotę 300 złotych Fundacji Małych Stópek,
 • Akcja SZLACHETNA PACZKA pomogliśmy 12 rodzinom wielodzietnym - zorganizowaliśmy zbiórkę: żywności, słodyczy, artykułów szkolnych, kredek, farb, zabawek, potrzebnej odzieży dla dzieci z tych rodzin, sprzętu. Wszystkie paczki przekazane zostały rodzinom przed świętami.

Podziękowania dla p. Teresy Kos za pomoc w pakowaniu i rozwożeniu paczek, a także P. kierownik Świetlicy Szkolnej oraz Pani z opieki społecznej Krystynie Żołnie.

 • akcja GÓRA GROSZA zakończyła się 1 lutego - szczegóły później na stronie szkoły.

Kontynuujemy formę pozyskiwania środków na WOLONTARIAT poprzez pieczenie ciast i sprzedaż na przerwach oraz organizowanie kiermaszy z własnoręcznie wykonanymi ozdobami.

 

Podziękowanie Pani Ani Kalinowskiej za pomoc przy ich przeprowadzeniu.


INFORMACJE O AKCJACH UMIESZCZANE SA NA STRONIE SZKOŁY W ZAKŁADCE WOLONTARIAT.

Musimy uwierzyć, że w każdym z nas drzemią niewyczerpane pokłady dobra. Bycie miłym, okazywanie dobra, rozbudzenie u siebie życzliwości wobec innych ma moc… DOBRO WRACA…

 

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu Bożena Majdak