Ruszamy!

Podręczniki i lektury już rozdane, czas na inne książki. Niestety, jeszcze nie może być „po staremu”. Musieliśmy opracować procedury, by wypożyczanie było bezpieczne. W klasach 4-8 odbyły się już spotkania – wiecie, że tylko jedna osoba w bibliotece i tylko przy biurku (więcej)

Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej

Od poniedziałku 8 czerwca 2020 biblioteka rozpoczyna przyjmowanie podręczników i innych książek wypożyczonych w roku szkolnym 2019-20.

Wszystkich odwiedzających prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

  • w szkole obowiązuje zasłanianie nosa i ust,
  • w bibliotece może przebywać – oprócz nauczycieli - tylko jedna osoba; oczekujący na wejście powinni zachowywać odstępy ok. 2 m,
  • książki należy oddawać zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych klas.

Zasady funkcjonowanie biblioteki w okresie pandemii

UWAGA!

W rodzinach, w których dzieci uczęszczają do różnych klas, dopuszcza się możliwość zwrotu wszystkich podręczników i książek przez jedną osobę.