Zawsze z Górki – mocne korzenie, szerokie horyzonty

Cel projektu: Projekt ma na celu kształtowanie osobowości uczniów w oparciu o wartości rodzinne, rozwijanie pasji, zainteresowań i nawiązywanie właściwych relacji.

Partnerzy projektu: dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, rodzice, pracownicy Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej, policja, sponsorzy.

Termin realizacji: wrzesień - luty

 Działanie skierowane do uczniów i rodziców

  

Nie pal mamo... - lista laureatów

Dziękujemy Radzie Rodziców, że wsparła nasz konkurs literacki organizowany w ramach programu wychowawczo – profilaktycznego „Zawsze z Górki!”.  W konkursie wzięło udział czterdziestu uczniów. Ich zadaniem było napisać list do kogoś bliskiego lub wymyślonego i namówić go, by rzucił palenie papierosów. Niektóre listy były tak przejmujące, że łzy wzruszenia same cisnęły się do oczu. Wszyscy mali pisarze otrzymali nagrody, a najlepsze 10 prac zostało nagrodzone voucherami do sieci księgarń. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają punkty z zachowania.

Mamy nadzieję, że listy pisane przez dzieci przyniosą skutek profilaktyczny, jeśli nie dziś to w przyszłości.

Lista Laureatów:

Alicja Kolarzyk, Emilia Fiedor, Zyta Żółty, Emilia Jurasz, Maja Sporek, Katarzyna Czech, Julia Rączka, Zofia Biesiedzin, Wojciech Czaja i Bartosz Czaja.

 Gratulujemy uczestnikom!

Ula Figura