Komunikat

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 12 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.