SUKCES UCZNIÓW Z NASZEJ SZKOŁY...

... W POWIATOWYM KONKURS LITERACKIM I PLASTYCZNYM ZORGANIZOWANYM W RAMACH CYKLU „BOŻE NARODZENIE W BESKIDACH”.

Celem konkursu było zainspirowanie dzieci do twórczości literackiej, podzielenie się osobistymi rozmyślaniami i oczekiwaniami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia oraz zastanowienie się, czy i na ile narodzenie Bożego Dzieciątka może zmienić nasze otoczenie, naszą rodzinę, nas samych. Dzieci pisały prace pod kierunkiem swoich wychowawczyń – Pani Lucyny Kurtyki i Pani Izabeli Sobel. Podczas spotkania z laureatami 17 grudnia nasi uczniowie za swoje prace uhonorowani zostali nagrodami.

W konkursie literackim nagrody otrzymali:

z klasy III b - Julia Łuszczyk i Dawid Pajestka

z klasy III a – Mateusz Wisła

Natomiast w konkursie plastycznym celem było rozwinięcie i poszerzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań plastycznych, zachowanie tradycji bożonarodzeniowych oraz pozyskanie oryginalnych prac. Uczniowie biorący udział w konkursie najpierw wysłuchali krótkiego wykładu na temat zwyczajów i obrzędów świątecznych, a następnie samodzielnie wykonali prace plastyczne, których temat związany był ze świętami Bożego Narodzenia z ukierunkowaniem na zwyczaje i obrzędy na Żywiecczyźnie, zainteresowanie rodzimą tradycją, a zwłaszcza podzielenie się z innymi tradycją kultywowaną w rodzinnym domu. Na wykonanie pracy mieli trzy godziny zegarowe. W konkursie brało udział 132 osoby z całego powiatu. Naszą szkołę w kategorii klas od IV-VI oraz VII-VIII reprezentowało czterech uczniów i wszyscy zostali laureatami.

NAGRODY :

JAKUB HAZUKA klasa IV

WIKTORIA TIRAK klasa VI

PAULINA BIEŚ klasa VII

WYRÓŻNIENIE:

POLA KUBIESA klasa VIII

G R A T U L A C J E!

mgr Bożena Majdak