SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU w pierwszym semestrze 2018/19

WOLONTARIAT na dobre zagościł w naszej szkole. Pomagamy potrzebującym, uwrażliwiamy uczniów na krzywdę i cierpienie drugiego człowieka. Informacje o działaniach systematycznie zamieszczane były na stronie internetowej szkoły. (więcej)