Nasz klasowy słownik angielsko-amerykański.

Klasa VI A wykonała kolejne zadanie wynikające z programu Szkoły z Klasą 2.0. Pracowaliśmy metodą odwróconej lekcji. Jako pracę domową mieliśmy przeczytać pierwszy rozdział z książki pt. „Lisa w Nowym Jorku” oraz zapoznać się z prezentacją dotyczącą różnic w odmianie amerykańskiego i brytyjskiego języka angielskiego. Naszym celem było stworzenie ilustrowanego słownika angielsko-amerykańskiego, z którego będą mogli również korzystać uczniowie z innych klas.

Dorota Waligóra