Wywiadówka

Zapraszamy wszystkich Rodziców na spotkanie podsumowujące wyniki klasyfikacji śródrocznej, które odbędzie się 27 stycznia 2016 r. (środa) o godz. 16.00.