Sprawozdanie z zadania nr 3

W ramach konkursu „Szkoła wolna od dopalaczy” zrealizowaliśmy w styczniu zadanie nr 3. Na stronie internetowej naszej szkoły rozpropagowaliśmy akcję informacyjną pt. „Nie daj się wypalić”. Zostały tam zamieszczone: prezentacja multimedialna „Dopalaczom stop!”, ulotka i broszurka informacyjna dla rodziców dotycząca konsekwencji prawnych oraz uprawnień Policji w związku z dopalaczami. Kampanię tą rozszerzyliśmy również na stronie internetowej Piotra Tyrlika Wójta Gminy Węgierska Górka oraz Gminnego Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka. Ponadto podczas spotkania dla rodziców (27 stycznia) rozdaliśmy ulotki pt. „Dopalaczom mówimy nie” wszystkim rodzicom naszych uczniów (232) oraz broszurki informacyjne. Ulotki zostały przekazane również do innych szkół na terenie naszej Gminy (4 do szkół podstawowych, 3 do gimnazjów).

J. Figat

D. Waligóra