Sprawozdanie z zadania nr 5

W ramach konkursu „Szkoła wolna od dopalaczy” zrealizowaliśmy w kwietniu zadanie nr 5. Już w październiku w 2015 roku wicedyrektor szkoły J. Figat wzięła udział w policyjnym szkoleniu pt. „Dopalacze – wypalacze” dla przedstawicieli placówek oświatowych zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Żywcu. W czasie spotkania stróże prawa przekazali najważniejsze informacje dotyczące problematyki dopalaczy. W szkoleniu wzięło udział blisko 60 osób. Przekazano również prezentacje multimedialne pt. „Nieletni a substancje psychoaktywne” dla uczniów, nauczycieli, rodziców wykonane przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Prezentacje zawierają: przepisy prawne Ustawy o postępowaniu nieletnich dotyczących środków psychotropowych, co to jest czyn karalny?, mity i półprawdy na temat środków psychotropowych, uprawnienia Policji, konsekwencje prawne. Pani J.Figat przeszkoliła nauczycieli, którzy zaznajomili się z konsekwencjami prawnymi dotyczącymi dopalaczy. Z tym samym tematem oraz z odpowiedzialnością wynikającą z rozprowadzania dopalaczy uczniowie klas IV – VI zapoznali się na zajęciach z wychowawcą. Dodatkowo uczniowie otrzymali broszurkę pt. „Jestem niepełnoletni, czy mogę wszystko?”. Już wcześniej podczas realizacji zadania nr 3 rodzice (232) podczas spotkania dla rodziców (27 stycznia) otrzymali ulotki pt. „Dopalaczom mówimy nie” oraz broszurki informacyjne. Cała społeczność szkolna wie, co to są czyny karalne, zna czyny zabronione związane ze środkami psychotropowymi, konsekwencje wobec nieletnich oraz uprawnienia Policji. W klasach zorganizowano również spotkania z pielęgniarką szkolną na temat niebezpieczeństwa i skutków zdrowotnych, jakie niesie za sobą korzystanie z dopalaczy.

Jolanta Figat

Dorota Waligóra

Konsekwencje prawne – informacje dla rodziców

Konsekwencje prawne – informacje dla uczniów