Sprawozdanie z zadania nr 6

W ramach konkursu „Szkoła wolna od dopalaczy” zrealizowaliśmy w maju zadanie nr 6. W klasach I – III pani Izabela Sobel, a w klasach IV – VI pielęgniarka szkolna przeprowadziła zajęcia praktyczne dotyczące pierwszej pomocy.

Jolanta Figat

Dorota Waligóra