WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO

14 czerwca 2017 roku przeprowadzono wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/18.

W głosowaniu brali udział wszyscy uczniowie klas IV ,V i VI, najpierw oddali trzy głosy na kandydatów spośród uczniów wcześniej podanych do Rady Samorządu,

a następnie głosowali na opiekuna. Po wypełnieniu kart do głosowania uczniowie wrzucali je do „urny”. Obliczenia głosów dokonała Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania w składzie: Patrycja Bukowczan, Julia Dziedzic, Martyna Nowak.

Po obliczeniu głosów Komisja sporządziła protokół: w głosowaniu brało udział 139 osób, głosów ważnych 139.

Opiekunami Szkolnej Rady Uczniowskiej w roku szkolnym 2017/18 zostały 2 osoby: pani mgr Bożena Majdak oraz pan mgr Łukasz Maślanka uzyskując największą ilość głosów.

Członkami Rady zostali:

przewodnicząca – Patrycja Bukowczan

z-ca przewodniczącej – Szymon Dyrlaga

W Zarządzie Rady Uczniowskiej będą:

Jolanta Krzus, Julia Dziedzic, Grzegorz Marszałek i Kamil Cichoń

W Poczcie Sztandarowym szkołę reprezentować będą następujący uczniowie:

Mikołaj Babuśka, Jolanta Krzus, Aleksandra Kalinowska

REZERWA: Kajetan Motyka, Aleksandra Dziedzic, Martyna Nowak

Bożena Majdak