Rajd "Czyste Góry 2017"

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XIX Jesiennym Zlocie Turystyczno Ekologicznym „Czyste Góry 2017” - kampanii ekologicznej, której głównym celem było porządkowanie tras turystycznych, ochrona przyrody, integracja młodzieży. Celem zlotu było także promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych Beskidów, turystyki górskiej i kwalifikowanej oraz rozwijanie sprawności fizycznej młodzieży oraz jej zamiłowania do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Za zebranie największej ilości śmieci otrzymaliśmy I miejsce na 60 szkól powiatu żywieckiego.

GRATULACJE dla:

Patrycji Bukowczan - w konkursie EKOLOGICZNYM I OCHRONY ŚRODOWISKA zajęła I miejsce

Jolanty Krzus - w konkursie KRAJOZNAWCZYM zajęła I miejsce

Opiekun Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego - mgr Bożena Majdak