Podsumowanie Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek

Polska - to taka kraina,
która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko,
w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy,
budujemy, bronimy.
Polska – Ojczyzna… Kraina,
która się w sercu zaczyna. (Ryszard Przymus)

Jak co roku od wielu już lat, nasza szkoła - przy współpracy z Akcją Katolicką w Cięcinie - organizowała Konkurs Pieśni Patriotycznej. Prezentacje parafialnego przeglądu pieśni patriotycznej odbyły się 22 listopada. W konkursie uczestniczyli uczniowie i wychowankowie kilku grup wiekowych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Gminy Węgierska Górka, a także z Milówki i Szarego.

Konkurs Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek odbywa się już od 18 lat. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży dawnej i współczesnej pieśni patriotycznej, rozbudzanie patriotyzmu w najmłodszym pokoleniu, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i przywiązania do ziemi ojczystej oraz inspirowanie zainteresowań problematyką pieśni patriotycznej, tym samym poszukiwaniem jej źródeł przez najmłodsze pokolenie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, uczestnikom za piękne występy, ich opiekunom za trud włożony w przygotowanie dzieci młodzieży, a członkom jury za pracę i sprawne przekazywanie wyników eliminacji. Nasza szkoła wspiera ten konkurs, gdyż przywiązuje wagę do treści patriotycznych oraz wychowania do wartości. Cieszy więc fakt, że w dalszym ciągu obserwujemy duże zainteresowanie konkursem ze strony placówek oświatowych nie tylko z terenu naszej gminy. 22 listopada zaprezentowało się 124 uczestników. Zwycięzcy z poszczególnych grup wiekowych i kategorii otrzymali dyplomy uznania i nagrody. Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia podczas występów na uroczystej gali finałowej w Bielsku Białej.

LAUREACI KONKURSU:

• Zespół 11- osobowy z Przedszkola w Ciścu

• Bruno Jurasz ze Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce

• Zespół 8- osobowy z klasy IIa Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce

• Martyna Kania ze Szkoły Podstawowej w Żabnicy

• Chór szkolny Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce

• Iga Kurowska z Gimnazjum w Węgierskiej Górce

• Zespół 7-osobowy z Gimnazjum w Cięcinie

• Dominika Kubień z ZSOiT w Milówce

• Zespół Hamerband z ZSZ w Węgierskiej Górce

Lucyna Kurtyka

Dziękujemy Panu Wawrzyńcowi Ficoniowi za udostępnienie zdjęć!