AKCJA CHARYTATYWNA „BUDA DLA PSA - POMÓŻ" zakończona

W dniach 26-27 listopada została przeprowadzona akcja „BUDA dla PSA”, której koordynatorem był Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. B. Majdak. Zamierzeniem akcji było pozyskanie środków na zrobienie jednej dużej budy dla dużego psa porzuconego w schronisku, ale zaangażowanie i okazane serce uczniów, rodziców i przychylność dyrekcji umożliwiła zrobienie aż czterech „domków dla piesków”.

16 grudnia w sobotę uczniowie wraz z opiekunem przekazali 2 duże budy 100 cm x 80 cm, oraz 2 średnie budy 60 cm x 70 cm Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Żywca.

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA Panu JACKOWI KRZUSOWI i Panu SZYMONOWI DZIEDZICOWI, którzy charytatywnie wykonali 3 budy, Panu JAKUBOWI SIKORA za przewóz 4 domków-bud do Schroniska w Żywcu za pomoc i wsparcie w przeprowadzeniu akcji.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego p. mgr Bożena Majdak