Dokumenty

Klasyfikacja śródroczna 2018-19

Materiały do pobrania dla nauczycieli (wersja do edycji):

Dokumenty szkolne

Statut

Program

wychowawczo-profilaktyczny

Koncepcja pracy szkoły


 

Zmiany w Statucie Szkoły:

  1. Uchwała z dnia 26 września 2018 r.