Konkursy

XIX Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek

Ojczyzna zwykłe słowo,
a tyle znaczy (…) Ojczyzna - to czas dawny,
Ojczyzna - to czas bliski,
To miły dom rodzinny i matki oczy jasne
Ojczyzna – to jest mowa znajoma od kołyski
Ojczyzna – to my sami, to serca nasze własne.
,,Modlitwa za Ojczyznę Piotra Skargi ’’ (fragm.)

Nasza szkoła przywiązuje dużą wagę do treści patriotycznych oraz wychowania do wartości. Dlatego też, współpracując z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej w Cięcinie, po raz kolejny była organizatorem Konkursu Pieśni Patriotycznej. Prezentacje parafialnego przeglądu pieśni patriotycznej odbyły się 21 listopada. W konkursie uczestniczyli uczniowie i wychowankowie kilku grup wiekowych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Gminy Węgierska Górka, a także uczniowie z Kamesznicy.

W jakim celu organizowany jest konkurs ? Otóż głównym celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja - wśród dzieci i młodzieży - dawnej i współczesnej pieśni patriotycznej oraz inspirowanie do zainteresowań problematyką o charakterze patriotycznym. Przez pieśń możemy rozbudzać uczucia patriotyzmu w najmłodszym pokoleniu, możemy kształtować poczucie tożsamości narodowej i regionalnej oraz przywiązanie do ziemi ojczystej. Ten konkurs to prawdziwa lekcja historii, która tak pięknie wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom za przybycie, uczestnikom za piękne występy, ich opiekunom i rodzicom za trud włożony w przygotowanie dzieci młodzieży. Członkom jury składamy podziękowanie za pracę i sprawne przekazywanie wyników eliminacji.

Wyniki konkursu:

Przedszkolaki do 6 osób:

• Anna Wróbel Przedszkole nr1 Cisiec pod kierunkiem p. Katarzyny Śleziak.

• zespół "Rozśpiewane Przedszkolaki" Przedszkole nr 1 Cisiec pod kierunkiem p. Ewy Figury

• zespół 11-osobowy "Wiewiórki" Przedszkole z Węgierskiej Górki pod kierunkiem p. Anny Kucharczyk i p. Lucyny Dziedzic.

SP kl. 1-3:

• Julia Talik z SP w Węgierskiej Górce pod kierunkiem p. Bożeny Hazuki,

• zespół 19 osobowy z kl. IIb z SP w Węgierskiej Górce pod kierunkiem p. Bogusławy Gawlińskiej.

SP kategoria kl 4-6:

• Zofia Piętka SP w Węgierskiej Górce pod kierunkiem p. Katarzyny Mazurek ex aequo z duetem Julia Tyrlik i Barbara Wolna z SP nr 1 w Cięcinie pod kierunkiem p. Moniki Wójtowicz

Zespoły powyżej 6 osób:

• 30 osobowy chór szkolny z Ciśca pod kierunkiem p. Lucyny Hankus

• 50 osobowy chór szkolny z WG pod kierunkiem p. Małgorzaty Sobel

SP kl. 7 i 8 oraz gimnazjum:

• Martyna Kania kl.7 pod kierunkiem p. Moniki Wójtowicz z Żabnicy

• Iga Kurowska Gimnazjum WG pod kierunkiem mamy

• 6 osobowy zespół „Niepodległe serca” pod kierunkiem p. Gabrieli Biegun

Szkoła ponadgimnazjalna - zespół powyżej 6 osobowy.: Hamer Band, opiekun Krzysztof Kosibór

Ogromnie cieszy fakt, że w dalszym ciągu obserwujemy duże zainteresowanie konkursem ze strony placówek oświatowych nie tylko z terenu naszej gminy. 21 listopada na scenie zaprezentowało się ok. 200 uczestników. Zwycięzcy z poszczególnych grup wiekowych i kategorii otrzymali dyplomy uznania i nagrody. Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia podczas występów na uroczystej gali finałowej w Bielsku Białej.

Lucyna Kurtyka, Małgorzata Sobel

„KALEJDOSKOP TALENTÓW. JESIEŃ 2018”

W XIII MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU TWÓRCZOŚCI „KALEJDOSKOP TALENTÓW. JESIEŃ 2018” 3-5 LISTOPADA 2018 ROKU, ŻYWIEC, POLSKA w kategorii malarstwo uczennice naszej szkoły zostały laureatkami. Pola Kubiesa i Paulina Bieś zajęły ex aequo I miejsce.  W konkursie zaprezentowały swoje umiejętności i zdolności malując przez 3 godziny studium natury na formacie A-2. Pokazały się z jak najlepszej strony zarówno w pracy wykonanej na miejscu jak i tej wykonanej w szkole, którą należało dołączyć.

Dziewczyny odebrały statuetki laureata oraz dyplomy na Wielkiej Gali podsumowującej Festiwal w poniedziałek 5 listopada 2018 roku. Gratulacje!

Bożena Majdak

BRAWA DLA ZAPLĄTANYCH W TAŃCU!

Całkiem niedawno, bo 3 listopada, na scenie MCK w Żywcu wystąpiły nasze dwa zespoły taneczne. Młodzi pasjonaci tańca reprezentowali naszą szkołę w XVII Międzynarodowym Festiwalu Twórczości ,,Kalejdoskop Talentów. Jesień 2018’’. Trud, dyscyplina i wysiłek, ale również satysfakcja i radość tworzenia zaowocowały osiągnięciami. Jeden z zespołów zdobył wyróżnienie, a drugi został laureatem III miejsca. Dla nas to super nagrody i jesteśmy z nich dumni.

DZIĘKUJEMY RODZICOM ZA WSPARCIE! POTRZEBOWALIŚMY WAS!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji:)

Lucyna Kurtyka

Szkolny konkurs „Kartka pocztowa dla Ojczyzny”

Szkolny konkurs

„Kartka pocztowa dla Ojczyzny”

1. Cele konkursu:

• wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju ich zdolności plastycznych i literackich,

• kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla symboli narodowych,

• promowanie twórczości plastycznej uczestników konkursu,

• uczczenie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

2. Adresaci:

• wszyscy uczniowie klas IV - VIII.

3. Zasady przygotowania pracy:

• praca powinna nawiązywać do tematyki obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości,

• należy wykonać ją w formacie 11 cm x 15 cm (wielkość tradycyjnej pocztówki),

• awers pracy powinien nawiązywać na przykład do: wydarzeń historycznych, piękna krajobrazów ojczystych, urodzin Ojczyzny itp.,

• rewers pracy należy rozrysować tak, jak tradycyjną pocztówkę, z lewej strony powinny znaleźć się życzenia dla Niepodległej (ich forma jest dowolna), z prawej strony trzeba narysować znaczek pocztowy, a w danych adresowych należy wpisać tylko słowo „Ojczyzna”,

• technika wykonania: rysunek, malarstwo, wyklejanka - "technika płaska", z wyłączeniem grafiki komputerowej,

• kartkę pocztową należy wykonać samodzielnie.

4. Terminy:

• każdy uczeń w klasie przygotowuje swoją własną pocztówkę,

• prace należy oddawać do swojego nauczyciela języka polskiego do 30 października,

• ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas obchodów Święta Niepodległości.

Sukcesy, sukcesy, sukcesy...

Rok szkolny powoli dobiega końca. Od początku uczniowie brali udział w licznych konkursach i zawodach, w których osiągnęli wiele sukcesów.

Szczegóły znajdują się TUTAJ

Więcej artykułów…