Konkursy

Podsumowanie Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek

Polska - to taka kraina,
która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko,
w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy,
budujemy, bronimy.
Polska – Ojczyzna… Kraina,
która się w sercu zaczyna. (Ryszard Przymus)

Jak co roku od wielu już lat, nasza szkoła - przy współpracy z Akcją Katolicką w Cięcinie - organizowała Konkurs Pieśni Patriotycznej. Prezentacje parafialnego przeglądu pieśni patriotycznej odbyły się 22 listopada. W konkursie uczestniczyli uczniowie i wychowankowie kilku grup wiekowych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Gminy Węgierska Górka, a także z Milówki i Szarego.

Konkurs Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek odbywa się już od 18 lat. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży dawnej i współczesnej pieśni patriotycznej, rozbudzanie patriotyzmu w najmłodszym pokoleniu, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i przywiązania do ziemi ojczystej oraz inspirowanie zainteresowań problematyką pieśni patriotycznej, tym samym poszukiwaniem jej źródeł przez najmłodsze pokolenie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, uczestnikom za piękne występy, ich opiekunom za trud włożony w przygotowanie dzieci młodzieży, a członkom jury za pracę i sprawne przekazywanie wyników eliminacji. Nasza szkoła wspiera ten konkurs, gdyż przywiązuje wagę do treści patriotycznych oraz wychowania do wartości. Cieszy więc fakt, że w dalszym ciągu obserwujemy duże zainteresowanie konkursem ze strony placówek oświatowych nie tylko z terenu naszej gminy. 22 listopada zaprezentowało się 124 uczestników. Zwycięzcy z poszczególnych grup wiekowych i kategorii otrzymali dyplomy uznania i nagrody. Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia podczas występów na uroczystej gali finałowej w Bielsku Białej.

LAUREACI KONKURSU:

• Zespół 11- osobowy z Przedszkola w Ciścu

• Bruno Jurasz ze Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce

• Zespół 8- osobowy z klasy IIa Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce

• Martyna Kania ze Szkoły Podstawowej w Żabnicy

• Chór szkolny Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce

• Iga Kurowska z Gimnazjum w Węgierskiej Górce

• Zespół 7-osobowy z Gimnazjum w Cięcinie

• Dominika Kubień z ZSOiT w Milówce

• Zespół Hamerband z ZSZ w Węgierskiej Górce

Lucyna Kurtyka

Dziękujemy Panu Wawrzyńcowi Ficoniowi za udostępnienie zdjęć!

W X MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU TWÓRCZOŚCI „KALEJDOSKOP TALENTÓW” JESIEŃ 2017...

...naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice ze szkoły podstawowej oraz dwie z gimnazjum: Pola Kubiesa z klasy VI I i Paulina Bieś z klasy VI, Zuzanna Kubiesa i Julka Bogdał z klasy III gimnazjum.

W kategorii malarstwo zaprezentowały swoje możliwości plastyczne i pokazały się z jak najlepszej strony zarówno w pracy wykonanej w szkole jaki i malując na miejscu. Wszystkie zostały laureatkami.

Pola Kubiesa zajęła I miejsce w kategorii: malarstwo MINI do 12 lat

Paulina Bieś zajęła II miejsce w kategorii: malarstwo MINI

Zuzanna Kubiesa - I miejsce w kategorii: malarstwo MIDI do 17 lat

Julia Bogdał - III miejsce w kategorii: malarstwo MIDI do 17 lat

Dziewczyny odebrały statuetki laureata oraz dyplomy na Wielkiej Gali podsumowującej Festiwal w sobotę 4 listopada 2017 roku. G R A T U L A C J E!

Bożena Majdak

Na patriotyczną nutę

7 listopada, jak co roku o tej porze, odbył się szkolny etap Konkursu Pieśni Patriotycznej. Zaprezentowali się w nim uczniowie w dwóch kategoriach: soliści i zespoły do 6 osób oraz zespoły powyżej 6 osób. Członkowie jury mieli trudny orzech do zgryzienia, ponieważ poziom wykonań pieśni był bardzo wysoki i wyrównany. Po burzliwych obradach jury postanowiło co następuje:

Kategoria soliści i małe zespoły:

I miejsce ex aequo:

Zofia Piętka kl. IIIa

Bruno Jurasz kl. IIIb

II miejsce ex aequo:

Julia Talik kl. Ia

Julia Żółta kl.Ia

Kategoria duże zespoły:

I miejsce zespół z klasy IIa

II miejsce zespół z klasy Ib

Wszystkim uczestnikom przeglądu serdecznie gratulujemy oraz życzymy sukcesów na dalszych szczeblach konkursu.

Renata Czech

Sztafetowe biegi przełajowe na szczeblu 1/2 województwa

Dnia 19 października 2017r. odbył się kolejny etap zawodów w sztafetowych biegach przełajowych. Uczennice naszej szkoły dzielnie rywalizowały w półfinałach wojewódzkich, które odbyły się w Zabrzegu. Ostatecznie nasza reprezentacja zdobyła VI miejsce. W zawodach brały udział uczennice klas VI i VII:

1. Kamila Pigoń

2. Marta Zawada

3. Julia Gaweł

4. Paulina Słowik

5. Wiktoria Majdak

6. Natalia Wolny

Serdecznie gratulujemy pierwszych wysokich osiągnięć sportowych w tym roku szkolnym.

mgr Justyna Dyrlaga

Rajd "Czyste Góry 2017"

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XIX Jesiennym Zlocie Turystyczno Ekologicznym „Czyste Góry 2017” - kampanii ekologicznej, której głównym celem było porządkowanie tras turystycznych, ochrona przyrody, integracja młodzieży. Celem zlotu było także promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych Beskidów, turystyki górskiej i kwalifikowanej oraz rozwijanie sprawności fizycznej młodzieży oraz jej zamiłowania do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Za zebranie największej ilości śmieci otrzymaliśmy I miejsce na 60 szkól powiatu żywieckiego.

GRATULACJE dla:

Patrycji Bukowczan - w konkursie EKOLOGICZNYM I OCHRONY ŚRODOWISKA zajęła I miejsce

Jolanty Krzus - w konkursie KRAJOZNAWCZYM zajęła I miejsce

Opiekun Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego - mgr Bożena Majdak

Więcej artykułów…