dopalacze

Sprawozdanie z zadania nr 9

W ramach konkursu „Szkoła wolna od dopalaczy” zrealizowaliśmy w maju zadanie nr 9. Uczniowie na zajęciach z wychowawcą przedstawiali scenki, inscenizacje, będące podsumowaniem całorocznej pracy oraz zdobytej wiedzy na temat działania dopalaczy. Scenki i inscenizacje zmusiły do refleksji. Uczniowie mieli okazję do dyskusji i tworzenia własnych postaw i systemu wartości, dotyczących używania różnych substancji, w tym dopalaczy. Celem inscenizacji było przede wszystkim zrozumienie wartości zdrowia oraz nauka troszczenia się o siebie, co w konsekwencji zmniejsza skłonność do sięgania po substancje zmieniające świadomość. Inscenizacje dały dzieciom okazję do zastanowienia się nad dokonywanymi wyborami i ich wpływem na własne bezpieczeństwo. Nauczyły, jak radzić sobie lepiej z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza życie, jak rozumieć siebie, jak umieć współżyć z innymi, jak znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach.

Jolanta Figat, Dorota Waligóra

Sprawozdanie z zadania nr 8

W ramach konkursu „Szkoła wolna od dopalaczy” zrealizowaliśmy w maju zadanie nr 8. Uczniowie klas młodszych wzięli udział w spektaklu profilaktycznym pt. „Magiczny Świat Bajek” w ramach programu „Żyj i baw się po trzeźwemu”. Refleksje na temat tego spektaklu uczniowie wyrazili w formie prac plastycznych.

Uczniowie klas IV – VI oglądnęli spektakl o charakterze profilaktycznym w wykonaniu uczniów Gimnazjum Publicznego w Węgierskiej Górce, którzy wzięli udział w kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę teatralną o charakterze profilaktycznym "PROFORMA". "PROFORMA" to konkurs wojewody śląskiego i śląskiego kuratora oświaty realizowany w ramach programu "Razem Bezpieczniej" w obszarze "Bezpieczeństwo w szkole". Treści wyrażone w tej formie teatralnej budują optymizm i wiarę w możliwość funkcjonowania społecznego bez agresji, przemocy oraz bez środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy. Przedstawienia przygotowane przez młodych aktorów oraz ich nauczycieli skłaniają do refleksji, wyzwalają emocje ale przede wszystkim pozwalają innym uczniom wczuć się w problemy poruszane w czasie krótkiego spektaklu. Profilaktyka przez sztukę jest jedną z najlepszych form dotarcia do młodych ludzi.

Wychowawcy klas na zajęciach z wychowawcą realizują problematykę uzależnień w ramach programu wychowawczo - profilaktycznego „Spójrz inaczej” w formie warsztatów – kręgu uczuć. Rozwijają u uczniów umiejętność radzenia sobie z różnymi sytuacjami i problemami, mogącymi sprzyjać sięganiu po alkohol, narkotyki i inne substancje szkodliwe dla zdrowia. Skupiają się nad różnymi obszarami, ważnymi w profilaktyce uzależnień, między innymi: wiedzą o środkach uzależniających, na systemach wartości, wpływach społecznych, uczeniem rozwiązywania problemów i konfliktów, uczeniem umiejętności życiowych, oferowaniem alternatywnych form spędzania wolnego czasu. W ramach tych zajęć dzieci uczą się, jak w sposób otwarty mówić o tym, co czują i czego potrzebują od innych. Dzielenie się swoimi myślami i odczuciami sprzyja uczeniu się zachowań alternatywnych, w stosunku do tych, jakie towarzyszą nałogom. Powyższe umiejętności ułatwiają odpieranie nacisków rówieśników, aby „wypić, zapalić, zaćpać”. Pomagają w znalezieniu konstruktywnych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a w rezultacie zapobiec sięganiu po szkodliwe substancje.

Jolanta Figat, Dorota Waligóra

Sprawozdanie z zadania nr 7

W ramach konkursu „Szkoła wolna od dopalaczy” zrealizowaliśmy w maju zadanie nr 7. Akcję zorganizowali uczniowie kl. IV b, opracowali i wykonali plakat zatytułowany PAKT PRZECIWKO DOPALACZOM, na którym jako pierwsi się podpisali. Plakat ten zawieszono w głównym holu szkoły na gazetce ściennej. Zamieszczone zostały tam również materiały edukacyjne rozpowszechniające akcję. Były to artykuły: Czym są dopalacze? Rodzaje substancji znajdujących się na rynku. Postaci, w jakich można nabyć dopalacze. Działanie dopalaczy. Skutki zdrowotne i społeczne sięgania po dopalacze. Pierwsza pomoc – gdzie szukać pomocy? Podpisy uczniów częściowo zebrano na zajęciach z wychowawcą i zbierane są do dzisiejszego dnia. Swoje wpisy zamieszczają tam również nauczyciele, rodzice uczniów, sami uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

Jolanta Figat, Dorota Waligóra

Sprawozdanie z zadania nr 6

W ramach konkursu „Szkoła wolna od dopalaczy” zrealizowaliśmy w maju zadanie nr 6. W klasach I – III pani Izabela Sobel, a w klasach IV – VI pielęgniarka szkolna przeprowadziła zajęcia praktyczne dotyczące pierwszej pomocy.

Jolanta Figat

Dorota Waligóra

Sprawozdanie z zadania nr 5

W ramach konkursu „Szkoła wolna od dopalaczy” zrealizowaliśmy w kwietniu zadanie nr 5. Już w październiku w 2015 roku wicedyrektor szkoły J. Figat wzięła udział w policyjnym szkoleniu pt. „Dopalacze – wypalacze” dla przedstawicieli placówek oświatowych zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Żywcu. W czasie spotkania stróże prawa przekazali najważniejsze informacje dotyczące problematyki dopalaczy. W szkoleniu wzięło udział blisko 60 osób. Przekazano również prezentacje multimedialne pt. „Nieletni a substancje psychoaktywne” dla uczniów, nauczycieli, rodziców wykonane przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Prezentacje zawierają: przepisy prawne Ustawy o postępowaniu nieletnich dotyczących środków psychotropowych, co to jest czyn karalny?, mity i półprawdy na temat środków psychotropowych, uprawnienia Policji, konsekwencje prawne. Pani J.Figat przeszkoliła nauczycieli, którzy zaznajomili się z konsekwencjami prawnymi dotyczącymi dopalaczy. Z tym samym tematem oraz z odpowiedzialnością wynikającą z rozprowadzania dopalaczy uczniowie klas IV – VI zapoznali się na zajęciach z wychowawcą. Dodatkowo uczniowie otrzymali broszurkę pt. „Jestem niepełnoletni, czy mogę wszystko?”. Już wcześniej podczas realizacji zadania nr 3 rodzice (232) podczas spotkania dla rodziców (27 stycznia) otrzymali ulotki pt. „Dopalaczom mówimy nie” oraz broszurki informacyjne. Cała społeczność szkolna wie, co to są czyny karalne, zna czyny zabronione związane ze środkami psychotropowymi, konsekwencje wobec nieletnich oraz uprawnienia Policji. W klasach zorganizowano również spotkania z pielęgniarką szkolną na temat niebezpieczeństwa i skutków zdrowotnych, jakie niesie za sobą korzystanie z dopalaczy.

Jolanta Figat

Dorota Waligóra

Konsekwencje prawne – informacje dla rodziców

Konsekwencje prawne – informacje dla uczniów

Więcej artykułów…