dopalacze

Sprawozdanie z zadania nr 5

W ramach konkursu „Szkoła wolna od dopalaczy” zrealizowaliśmy w kwietniu zadanie nr 5. Już w październiku w 2015 roku wicedyrektor szkoły J. Figat wzięła udział w policyjnym szkoleniu pt. „Dopalacze – wypalacze” dla przedstawicieli placówek oświatowych zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Żywcu. W czasie spotkania stróże prawa przekazali najważniejsze informacje dotyczące problematyki dopalaczy. W szkoleniu wzięło udział blisko 60 osób. Przekazano również prezentacje multimedialne pt. „Nieletni a substancje psychoaktywne” dla uczniów, nauczycieli, rodziców wykonane przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Prezentacje zawierają: przepisy prawne Ustawy o postępowaniu nieletnich dotyczących środków psychotropowych, co to jest czyn karalny?, mity i półprawdy na temat środków psychotropowych, uprawnienia Policji, konsekwencje prawne. Pani J.Figat przeszkoliła nauczycieli, którzy zaznajomili się z konsekwencjami prawnymi dotyczącymi dopalaczy. Z tym samym tematem oraz z odpowiedzialnością wynikającą z rozprowadzania dopalaczy uczniowie klas IV – VI zapoznali się na zajęciach z wychowawcą. Dodatkowo uczniowie otrzymali broszurkę pt. „Jestem niepełnoletni, czy mogę wszystko?”. Już wcześniej podczas realizacji zadania nr 3 rodzice (232) podczas spotkania dla rodziców (27 stycznia) otrzymali ulotki pt. „Dopalaczom mówimy nie” oraz broszurki informacyjne. Cała społeczność szkolna wie, co to są czyny karalne, zna czyny zabronione związane ze środkami psychotropowymi, konsekwencje wobec nieletnich oraz uprawnienia Policji. W klasach zorganizowano również spotkania z pielęgniarką szkolną na temat niebezpieczeństwa i skutków zdrowotnych, jakie niesie za sobą korzystanie z dopalaczy.

Jolanta Figat

Dorota Waligóra

Konsekwencje prawne – informacje dla rodziców

Konsekwencje prawne – informacje dla uczniów

Sprawozdanie z zadania nr 4

W ramach konkursu „Szkoła wolna od dopalaczy” zrealizowaliśmy w marcu zadanie nr 4. W klasach IV – VI na zajęciach z wychowawcą uczniowie wykonywali plakaty pod hasłem „Dopalaczom stop!” . Zorganizowano wystawkę najciekawszych plakatów w głównym holu szkolnym oraz gazetkę informacyjną, na której znalazły się następujące materiały: harmonogram konkursu, konsekwencje prawne dotyczące środków psychotropowych –informacje dla uczniów i rodziców, ulotka edukacyjna.

Jolanta Figat

Dorota Waligóra

Sprawozdanie z zadania nr 3

W ramach konkursu „Szkoła wolna od dopalaczy” zrealizowaliśmy w styczniu zadanie nr 3. Na stronie internetowej naszej szkoły rozpropagowaliśmy akcję informacyjną pt. „Nie daj się wypalić”. Zostały tam zamieszczone: prezentacja multimedialna „Dopalaczom stop!”, ulotka i broszurka informacyjna dla rodziców dotycząca konsekwencji prawnych oraz uprawnień Policji w związku z dopalaczami. Kampanię tą rozszerzyliśmy również na stronie internetowej Piotra Tyrlika Wójta Gminy Węgierska Górka oraz Gminnego Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka. Ponadto podczas spotkania dla rodziców (27 stycznia) rozdaliśmy ulotki pt. „Dopalaczom mówimy nie” wszystkim rodzicom naszych uczniów (232) oraz broszurki informacyjne. Ulotki zostały przekazane również do innych szkół na terenie naszej Gminy (4 do szkół podstawowych, 3 do gimnazjów).

J. Figat

D. Waligóra

Sprawozdanie z zadania nr 2

W ramach konkursu „Szkoła wolna od dopalaczy” zrealizowaliśmy w styczniu zadanie nr 2. We wszystkich klasach IV – VI na zajęciach z wychowawcą zostały przeprowadzone konwersatoria na temat „Dopalacze – jak się przed tym bronić”. W tym celu wykorzystano prezentację multimedialną pt „Dopalaczom stop!” oraz materiały edukacyjne ze Studium Prawa Europejskiego. Uczniowie klas IV – VI (127 uczniów) uzupełniali sporządzone przez nauczycieli Karty Pracy. Wiedzą, co to są dopalacze? Jaką mogą mieć postać? Jakie są efekty działania dopalaczy? Gdzie szukać pomocy? Wypowiadali się pisemnie, co zrobić, gdy ktoś zachęca do używek. Najciekawsze prace zamieszczone zostały na stronie internetowej naszej szkoły oraz na gazetce szkolnej.

Jolanta Figat

Dorota Waligóra

NIE DAJ SIĘ WYPALIĆ - kampania informacyjna

Problem dopalaczy i ich używania przez młodych ludzi w ostatnich latach stał się bardzo poważnym problemem społecznym. Dostępność tych groźnych substancji jest duża, na rynku pojawia się coraz więcej specyfików o działaniu psychoaktywnym, po które chętnie sięga młodzież, nie zważając na ryzyko. Powodów tego jest wiele, jednakże niebezpieczeństwo związane z używaniem dopalaczy zmusza nas do zajmowania się tym problemem na szeroką skalę i robienia wszystkiego w celu uświadomienia młodzieży i ich rodziców niebezpieczeństwa związanego z używaniem specyfików tego rodzaju.

W związku z tym przedstawiamy poniżej szereg informacji związanych z tematem:

  • Prezentacja multimedialna „Dopalaczom stop” zawierająca najważniejsze informacje dotyczące dopalaczy (czym są dopalacze, dostępność na rynku, rodzaje, uczeń pod wpływem dopalaczy – jak rozpoznać, pierwsza pomoc) – opracowały J.Figat, A.Skrzypek, D.Waligóra
  • Materiały edukacyjne dotyczące odpowiedzialności karnej, czynów zabronionych związanych ze środkami psychoaktywnymi, konsekwencji i uprawnień Policji;

J. Figat

A. Skrzypek

D. Waligóra

Więcej artykułów…