dopalacze

NIE DAJ SIĘ WYPALIĆ - kampania informacyjna

Problem dopalaczy i ich używania przez młodych ludzi w ostatnich latach stał się bardzo poważnym problemem społecznym. Dostępność tych groźnych substancji jest duża, na rynku pojawia się coraz więcej specyfików o działaniu psychoaktywnym, po które chętnie sięga młodzież, nie zważając na ryzyko. Powodów tego jest wiele, jednakże niebezpieczeństwo związane z używaniem dopalaczy zmusza nas do zajmowania się tym problemem na szeroką skalę i robienia wszystkiego w celu uświadomienia młodzieży i ich rodziców niebezpieczeństwa związanego z używaniem specyfików tego rodzaju.

W związku z tym przedstawiamy poniżej szereg informacji związanych z tematem:

  • Prezentacja multimedialna „Dopalaczom stop” zawierająca najważniejsze informacje dotyczące dopalaczy (czym są dopalacze, dostępność na rynku, rodzaje, uczeń pod wpływem dopalaczy – jak rozpoznać, pierwsza pomoc) – opracowały J.Figat, A.Skrzypek, D.Waligóra
  • Materiały edukacyjne dotyczące odpowiedzialności karnej, czynów zabronionych związanych ze środkami psychoaktywnymi, konsekwencji i uprawnień Policji;

J. Figat

A. Skrzypek

D. Waligóra

Sprawozdanie z zadania nr 1

W ramach konkursu „Szkoła wolna od dopalaczy” zrealizowaliśmy zadanie nr 1, jakim było wykonanie prac plastycznych „ UŻYWKOM MÓWIĘ NIE”. Na zajęciach z wychowawcą uczniowie klas IV – VI omówili zagadnienia związane z dopalaczami. Poruszali takie tematy, jak: Czym są dopalacze? Jakie są rodzaje substancji znajdujących się na rynku? Jakie są skutki zdrowotne i zagrożenia związane ze stosowaniem dopalaczy? Gdzie szukać pomocy?. Dyskutowali na temat szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem dopalaczy.

Nauczyciele wykorzystali w tym celu materiały edukacyjne dotyczące tematu ze Studium Prawa Europejskiego oraz prezentację multimedialną pt. „ Dopalacze mogą cię wypalić” .

Uczniowie zainscenizowali kilka sytuacji, w których potrafią wykazać się postawą asertywną i odmówić, gdy ktoś zachęca do używek.

Wykonali prace plastyczne pt „Używkom mówię nie”, z których sporządzono wystawkę szkolną.

Uczniowie klas I – III wzięli udział w spektaklu profilaktycznym pt. „Nowe przygody Kota w butach” .

Jolanta Figat

Dorota Waligóra

Szkoła wolna od dopalaczy II edycja

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół, pod nazwą „Szkoła wolna od dopalaczy”. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 16 listopada 2015 r. do 31 maja 2016 r.  Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły „Szkoła wolna od dopalaczy” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:

1. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zażywanie dopalaczy. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Szkoła wolna od dopalaczy” jest uzyskanie co najmniej 80 % punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu:

1. „Używkom mówię nie” – wykonanie prac plastycznych na ten temat, zainscenizowanie kilku sytuacji, w której potrafimy wykazać się postawą asertywną i odmówić, gdy ktoś zachęca do używek. Dyskusja na temat szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem dopalaczy. (listopad, grudzień)

2. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów – pogadanek na temat „Dopalacze – jak się przed tym bronić”. Wypełnianie opracowanych Kart Pracy. (styczeń)

3. „Nie daj się wypalić” – przeprowadzenie międzyszkolnej kampanii informacyjnej w formie ulotek, propagowanie akcji informacyjnej na stronie internetowej szkoły. (styczeń)

4. Przygotowanie plakatu pod hasłem „Stop dopalaczom!” przez poszczególne klasy – konkurs, wystawka plakatów. (luty)

5. Zorganizowanie dla uczniów, rodziców oraz dyrektorów, nauczycieli i pedagogów spotkania z lekarzem nt. niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą korzystanie z dopalaczy oraz z policjantem nt. odpowiedzialności wynikającej z rozprowadzania dopalaczy. (luty)

6. Zorganizowanie dla uczniów, zajęć praktycznych z ratownikiem medycznym dot. pierwszej pomocy przedmedycznej. (marzec)

7. Zorganizowanie akcji „Pakt przeciwko dopalaczom”. Przeprowadzenie wśród uczniów akcji zbierania podpisów pod listą osób, które dopalaczom mówią nie. (marzec)

8. Zorganizowanie spotkania z osobą, która była uzależniona od narkotyków, aby opowiedziała o swoich negatywnych doświadczeniach z tym związanych. W przypadku braku takiej osoby - film, spektakl profilaktyczny na ww. temat. Refleksje na temat filmu, spektaklu profilaktycznego – redagowanie sprawozdań. (kwiecień)

9. Przeprowadzenie na zajęciach z wychowawcą inscenizacji, które będą podsumowaniem całorocznej pracy oraz zdobytej wiedzy na temat działania dopalaczy - zdjęcia, filmy. (maj)

10. Udział p. D. Waligóry w kursie „Dopalacze – nowe wyzwania dla pracowników szkół oraz placówek oświatowych”, który w okresie od 16.11.2015 r. do 16.02.2016 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie  (zadanie obowiązkowe).

Materiały do realizacji zadań udostępniane będą u p. J. Figat i p. D. Waligóry

Prace konkursowe, materiały fotograficzne, opracowania uczniowskie, zdjęcia, nagrania filmowe będą dokumentowane i systematycznie wysyłane na stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 31 maja 2016 r.

Adres jury konkursu „Szkoła wolna od dopalaczy”: Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222, 02-326 Warszawa, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.