unicef

"Holy Wins" czyli Święty Zwycięża

27 października w godzinach popołudniowych Samorząd Uczniowski zorganizował dla klas starszych IV-VI dyskotekę "Holy Wins" czyli Święty Zwycięża promującą radość, życie, światło i dobroć.

Podczas Dyskoteki zorganizowano kolejną już akcję charytatywną RATUJMY GŁODNE DZIECI W AFRYCE – Uratuj mu życie – POMÓŻ KUPUJĄC CIASTECZKO POMAGASZ.

Przygotowano bufet z ciasteczkami i napojami a dochód ze sprzedaży smakołyków przekazany zostanie na konto UNICEF na zakup Plumpy’nut – czyli saszetki, która ratuje życie.

51 zł to 30 opakowań ratujących życie, MY ZEBRALIŚMY 140 zł

Podziękowania dla wszystkich, którzy pomagali w przygotowaniu tego przedsięwzięcia.

Opiekun Samorządu Szkolnego mgr Bożena Majdak

„Podróż przez kontynenty” - realizujemy zadanie projektu „Wszystkie kolory świata”

Po zapoznaniu się z celami i głównymi założeniami światowego Projektu Edukacyjnego UNICEF przystępujemy do realizacji pierwszego zadania. Uczniowie wybierają sobie dowolny kraj na świecie i zbierają jak największą liczbę informacji o jego mieszkańcach – popularnych imionach, strojach regionalnych, zwyczajach, kulturze itd. – do końca października. Wiedza na temat wybranego kraju zostanie wykorzystana do przygotowania laleczki, która będzie odpowiednikiem ich rówieśnika z tego kraju. Będzie to symbol pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów. Każda laleczka będzie miała swoje imię, kraj, z którego pochodzi, jakieś hobby. Tymi informacjami dzieci uzupełnią potem „akt urodzenia” laleczki. Od nich będzie zależało, jaki laleczka będzie mieć kolor skóry, jak będzie ubrana i jakie imię będzie nosić.

O dalszych zadaniach projektu będziemy informować na bieżąco!

Zadanie pierwsze może być wykonane wspólnie w klasie. W akcję mogą zaangażować się również rodzice, dziadkowie, rodzeństwo. Dzięki tej współpracy międzypokoleniowej z pewnością powstaną małe, szmaciane dzieła sztuki.

Liczymy na kreatywność!

Pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne!

Organizatorzy projektu

WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA

Nasza szkoła bierze udział w światowym projekcie UNICEF – WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA.

Czy szmaciana laleczka może uratować życie dziecka? Jak pokazać dzieciom, że pomaganie może być przyjemne?

W ramach akcji uczniowie będą przygotowywać specjalną, charytatywną laleczkę UNICEF. Laleczka ta nie będzie zwykłą szmacianą lalką – będzie symbolem pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów. Każda laleczka będzie miała swoje imię, kraj, z którego pochodzi, jakieś hobby. Wszystkie te cechy zostaną im nadane przez dzieci, które przystępując do pracy, same zdecydują jakiego kraju reprezentantem ma być ich laleczka. Od nich będzie zależało jaki laleczka będzie mieć kolor skóry, jak będzie ubrana i jakie imię będzie nosić. Tymi informacjami dzieci uzupełnią „akt urodzenia” laleczki. Tu pozostaje pole dla kreatywności uczniów, a także osób im pomagających. W akcję mogą się zaangażować rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci.

W Polsce kampanię wpiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska.

Bożena Majdak

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Koło UNICEF w naszej szkole!

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce

została członkiem w Klubie Szkół UNICEF koordynatorem jest opiekun Samorządu Uczniowskiego – mgr Bożena Majdak

Klub Szkól UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza wszystkie szkoły, zainteresowane propagowaniem wśród uczniów idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.

Będziemy nie tylko uczestniczyć w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także będziemy organizować różne działania.

W związku z tym w szkole z inicjatywy uczniów powstał SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU, który jest formą pomocy osobom i instytucjom potrzebującym. Zadaniem koła jest pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania

w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne itp. .

Wolontariuszem Koła może zostać każdy uczeń kl. IV-VI wyrażający chęć wolontaryjnej pomocy.

OGŁASZAMY KONKURS NA NAZWĘ KOŁA……na propozycje czekamy do 28 września 2016 roku.

Bożena Majdak

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

Zgoda rodzica/opiekuna