Pedagog

Podsumowanie projektu "CYBERNAUCI - bądź bezpieczny w sieci".

W ubiegłym tygodniu podsumowaliśmy działania podjęte w ramach projektu "CYBERNAUCI - bądź bezpieczny w sieci".

W holu można było obejrzeć prace plastyczne uczniów klas szóstych oraz gazetkę o bezpieczeństwie w sieci (z informacjami dla uczniów i rodziców).

W piątek, w trakcie trzech pierwszych lekcji, uczniowie klas I-III brali udział w pogadankach o bezpieczeństwie w sieci. Pogadanki przeprowadziła pani mgr Bożena Majdak w oparciu o przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną i materiały. Uczniowie otrzymali ulotkę informacyjną o cyberprzemocy.

Na przedpołudniowych przerwach wszyscy uczniowie naszej szkoły mogli oglądać wyświetlane w holu prace graficzne uczniów klas IV -VI oraz filmiki związane z tematyką bezpieczeństwa w sieci. W miłej i wesołej atmosferze mogliśmy się dowiedzieć wielu ciekawych i ważnych rzeczy.

Mamy nadzieję, że informacje przekazane uczniom podczas realizacji projektu przyczynią się do poprawy ich bezpieczeństwa w sieci.

Agnieszka Smolicka

Tydzień Cybernautów

W ramach trwającego Tygodnia Cybernautów (13-17 marca) zapraszamy uczniów i rodziców do obejrzenia prac plastycznych naszych uczniów (w holu) oraz gazetki o bezpieczeństwie w sieci (kącik informacyjny w holu).

W piątek, czyli 17 marca zapraszamy wszystkich na przerwach przedpołudniowych do holu, gdzie będą wyświetlane plakaty i prezentacje o bezpieczeństwie w sieci przygotowane przez naszych uczniów. W ten sposób podsumujemy to co w naszej szkole działo się w ramach projektu „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”.

Zapraszamy!

Agnieszka Smolicka

CYBERNAUCI – działamy dalej!

W październiku nasza szkoła rozpoczęła udział w projekcie „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”. Po zakończeniu warsztatów dostaliśmy zaproszenie do do kontynuacji działań w szkole oraz udziału w konkursie. Za nami już kilka przedsięwzięć związanych z udziałem szkoły w konkursie:

  • uczniowie klas IV, V i VI na zajęciach komputerowych przygotowywali plakaty i prezentacje o zagrożeniach w sieci,
  • uczniowie klas VI na lekcjach plastyki wykonali piękne prace związane z bezpieczeństwem w sieci,
  • przygotowano prezentację multimedialną o cyberprzemocy, w której wykorzystano prace uczniów,
  • przeprowadzono lekcje wychowawcze w oparciu o przygotowaną prezentację i materiały ze strony www.cybernauci.edu.pl
  • przekazano rodzicom ulotkę informacyjną o cyberprzemocy.

A przed nami.... Tydzień Cybernautów!

W ramach Tygodnia Cybernautów w dniach 13-17marca:

  • zaprosimy klasy I-III na multimedialne warsztatowe zajęcia o bezpieczeństwie w sieci,
  • wszyscy będziemy mogli obejrzeć wystawę prac plastycznych naszych uczniów,
  • na przerwach w holu głównym pokażemy plakaty i prezentacje o zagrożeniach w sieci,
  • wszystkim rozdamy ulotkę informacyjną związaną z bezpieczeństwem w sieci,
  • zaprosimy do obejrzenia gazetki o bezpieczeństwie w sieci (kącik informacyjny w holu).

Zapraszamy!!!

PREZENTACJA

Agnieszka Smolicka

Cyberprzemoc - materiały dla nauczycieli i nie tylko!

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na temat zagrożeń płynących z Internetu:

Cybernauci

W październiku tego roku nasza szkoła rozpoczęła udział w projekcie „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”. Jest to nowy projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska pod patronatem i ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Głównym działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce. Podstawowe działania projektu są już za nami, ponieważ w październiku uczniowie klas szóstych i piątych wzięli udział w warsztatach dotyczących zachowania się i bezpieczeństwa w sieci. Zostały także zorganizowane warsztaty dla grupy rodziców i nauczycieli naszej szkoły.

W zeszłym tygodniu otrzymaliśmy od organizatorów projektu certyfikat potwierdzający realizację projektu w szkole, nowe, ciekawe materiały edukacyjne dla nauczycieli, rodziców i uczniów oraz zaproszenie do kontynuacji działań w szkole i udziału w konkursie.

Wkrótce kolejne informacje o działaniach w ramach projektu w naszej szkole!

Agnieszka Smolicka