Kompetencje na szóstkę

Klasa VIIa wzięła udział w programie „Kompetencje na szóstkę” zorganizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci.

Program  zaczęliśmy realizować w listopadzie, wzięliśmy udział w cyklu lekcji, podczas których odkrywaliśmy swoje talenty i mocne strony, tworzyliśmy drużyny i uczyliśmy się pracować zespołowo, a przede wszystkim realizowaliśmy projekty.

Pierwszym projektem była „Maszyna szkolna”, najpierw rysowaliśmy jej schemat, by potem utworzyć ją z misek, chochel, pudeł, talerzy, noży i innych przedmiotów codziennego użytku.

Drugim projektem była praca konkursowa. My realizowaliśmy projekt pod wspólnym tematem „Makiety teatrów”. Pierwszym działaniem było przygotowanie harmonogramu, potem już poszło z górki. W trzech grupach przygotowaliśmy trzy makiety - makietę teatru antycznego, elżbietańskiego i współczesnego. Pracowaliśmy trochę w szkole, trochę w domu (wykorzystując czas wolny podczas rekolekcji), zabawa była świetna (szczególnie ta w domu)!

Podczas omówienia efektów naszej pracy, wszyscy świetnie opowiadaliśmy o przygotowanych przez siebie makietach. Widać, że nieświadomie wzbogaciliśmy swoją wiedzę wyszukując ciekawostki potrzebne do prezentacji swojej pracy.

Nie zrobiliśmy podsumowania projektu na forum szkoły, podsumowanie odbyło się tylko w klasie. Ale ważne jest to, że makiety już są wykorzystywane do omówienia zagadnień związanych z teatrem w innych klasach, a to był cel główny. Największym problemem był czas, bo troszkę nas gonił, tym bardziej, że siódmoklasiści mają bardzo dużo różnych obowiązków.

A nasze opinie o programie? Oto wybrane fragmenty niektórych z nich: „Dobrze mi się pracowało w mojej grupie. Wykonaliśmy projekt tak, jak to sobie zaplanowaliśmy wcześniej. Dziewczyny pracowały troszkę niedokładnie, ale chłopcy wszystko pięknie dokończyli.”, „Podczas wykonywania projektu nauczyłam się współpracy, teraz już na pewno wiem - współpraca to świetna rzecz!”, „Podczas naszej pracy wiele się nauczyliśmy. Nasza wyobraźnia została pobudzona, a i zdolności manualne się przydały. Na pewno poprawiliśmy relacje. Wydaje się, że po tym projekcie nasza klasa jest jeszcze bardziej zintegrowana.”, „Nauczyłem się wielu rzeczy. Na przykład tego, że watro pracować z innymi, ponieważ wtedy „samo się robi”. Projekt był bardzo ciekawy. Liczę na więcej!”.

Udział w projekcie na pewno rozwinął kompetencje społeczne uczniów, nauczył pracować w zespole, dzielić się zadaniami, kreatywnie myśleć i samodzielnie rozwiązywać problemy.

Projekt zakończyliśmy i otrzymaliśmy dyplom.

Anita Skrzypek

Dyplom

Certyfikat