Szkolny konkurs „Kartka pocztowa dla Ojczyzny”

Szkolny konkurs

„Kartka pocztowa dla Ojczyzny”

1. Cele konkursu:

• wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju ich zdolności plastycznych i literackich,

• kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla symboli narodowych,

• promowanie twórczości plastycznej uczestników konkursu,

• uczczenie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

2. Adresaci:

• wszyscy uczniowie klas IV - VIII.

3. Zasady przygotowania pracy:

• praca powinna nawiązywać do tematyki obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości,

• należy wykonać ją w formacie 11 cm x 15 cm (wielkość tradycyjnej pocztówki),

• awers pracy powinien nawiązywać na przykład do: wydarzeń historycznych, piękna krajobrazów ojczystych, urodzin Ojczyzny itp.,

• rewers pracy należy rozrysować tak, jak tradycyjną pocztówkę, z lewej strony powinny znaleźć się życzenia dla Niepodległej (ich forma jest dowolna), z prawej strony trzeba narysować znaczek pocztowy, a w danych adresowych należy wpisać tylko słowo „Ojczyzna”,

• technika wykonania: rysunek, malarstwo, wyklejanka - "technika płaska", z wyłączeniem grafiki komputerowej,

• kartkę pocztową należy wykonać samodzielnie.

4. Terminy:

• każdy uczeń w klasie przygotowuje swoją własną pocztówkę,

• prace należy oddawać do swojego nauczyciela języka polskiego do 30 października,

• ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas obchodów Święta Niepodległości.