Pomagamy Polakom na Wschodzie

Z okazji 100-lecie Niepodległości – Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górce przyłączyła się do AKCJI CHARYTATYWNEJ dla Polaków mieszkających na Kresach (Wilno, Grodno, Lwów).

W dniach 30, 31 października i 5 listopada w szkole zbieramy dary Akcja oparta jest na idei charytatywnej i patriotycznej, polegać będzie na zbiórce artykułów żywnościowych, słodyczy i na zbiórce artykułów szkolnych. Artykułami żywnościowymi chcemy obdarzyć Polaków mieszkających w gminach Jaszuny i w gminie Mickuny oraz parafian w Nowej Wilejce na Wileńszczyźnie.

Święty Mikołaj słodycze, maskotki i artykuły szkolne przekaże polskim dzieciom:

  • na LITWIE (Wilno): polskie szkoły w Mickunach, Egliszkach, Kowalczukach, Ławryszkach i Pakienie
  • na BIAŁORUSI (Grodno): polskie szkoły w Lidzie, Wołkowyjsku, Oszmianie, Ostrowcu i w Grodnie
  • na UKRAINIE (Lwów): polska szkoła w Stanisławowie i dzieci uczące się języka polskiego przy Katedrze Lwowskiej
  • Dary zostaną 6 listopada przewiezione do Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku Białej, która jest współorganizatorem akcji organizowanej przez Stowarzyszenie Patriotyczne ,,Kresy’’ w Częstochowie.

    PROSIMY O WSPARCIE

    Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu mgr Bożena Majdak