Mali ratownicy

Wczoraj uczniowie klas trzecich poznali podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zdobyli niezbędną wiedzę dotyczącą prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Wszyscy przeszli praktyczne przeszkolenie jak należy sprawdzać u człowieka przytomność i oddech, jak wykonać masaż serca. Być może w przyszłości ta wiedza pomoże im pokonać niepewność i strach w sytuacjach zagrożenia, a w konsekwencji przyczyni się do uratowania komuś życia.

Lucyna Kurtyka