Klasowa wycieczka VIa i VI b na Wyżynę Krakowsko - Częstochowską -7-8 maja 2019r.

Pierwszy dzień spędziliśmy w Ojcowskim Parku Narodowym. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Muzeum Przyrodniczego Ojcowskiego PN. Dowiedzieliśmy się dużo o powstaniu Doliny Prądnika i przyrodzie OPN, a wszystko z narracją Krystyny Czubówny. Potem wyruszyliśmy czarnym szlakiem do Jaskini Łokietka, gdzie oglądaliśmy ciekawe nacieki wapienne. Dalszą wędrówkę Doliną Prądnika urozmaicały ciekawe skały wapienne takie jak Brama Krakowska, Igła Deotymy, Skały Panieńskie i Skały Kawalerskie. Po drodze zatrzymaliśmy się przy Źródle Miłości. Nareszcie chwila odpoczynku i dalej wędrujemy do ruin Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie i do autokaru. Kolejny punkt programu to Zamek w Pieskowej Skale i Maczuga Herkulesa, która naprawdę robi wrażenie. Kilka zdjęć i po drodze do zajazdu jeszcze Pustynia Błędowska. Skoki do ogromnej piaskownicy, czyszczenie butów przed autokarem i najprzyjemniejsza część wycieczki zakwaterowanie i obiad w Zajeździe Jurajskim , gdzie się świetnie bawiliśmy. Drugi dzień poświęciliśmy na zwiedzanie największego na Jurze zamku w Podzamczu, który okazał się naprawdę rozległy. Wędrując po nim podziwialiśmy skały wapienne w tym najbardziej charakterystyczną Wielbłąda. Około południa zwiedzaliśmy Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach było ciekawie ,ale najważniejsze, że mogliśmy dotykać wszystkich maszyn i urządzeń tam zgromadzonych. Prawie każdy wykonał kilka obrotów żarnami mieląc mąkę. Na zakończenie Złoty Potok i zwiedzanie Dworku Zygmunta Krasińskiego, to był raczej najsłabszy punkt programu i powrót do domu. Wycieczkę uznaliśmy za udaną i chętnie byśmy tam wrócili.