Kolory tęczy

Klasa IIa w ramach programu Szkoła z klasą2.0 zrealizowała ostatnie zajęcia metodą „odwróconej lekcji”. Zajęcia dotyczyły zjawiska powstawania tęczy, określenia temperatury barw tęczy. Uczniowie z wielkim zapałem wykonywali w grupach doświadczenie, którego celem było wywołanie zjawiska rozszczepienia światła przy użyciu szklanki z wodą, latarki i białego ekranu. Potrafią wyjaśnić, w jaki sposób powstaje tęcza i z jakich kolorów się składa. Uczniowie również pisali bajkę pt.: „W tęczowym królestwie”. Byli bardzo zaangażowani podczas pracy. Materiały wykonane na zajęciach będą prezentowane na szkolnym festiwalu.

Teresa Gawlińska