Szkoła Podstawowa im. Obrońców Węgierskiej Górki „Szkołą z Klasą 2.0”

Po dziesięciu miesiącach wspólnej wytężonej pracy nasza szkoła otrzymała tytuł i certyfikat „Szkoły z Klasą”, na który czekaliśmy z niecierpliwością. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, satysfakcja i motywacja do dalszych działań.

„Szkoła z Klasą” to ogólnopolski program, w który zaangażowana była cała szkoła – dyrektor, koordynator, 4 nauczycieli. Działaliśmy razem, ale każdy w swoim wymiarze. Sumą tych działań była zmiana całej szkoły na ciekawszą, bardziej zaangażowaną, otwartą na nowe wyzwania i dopasowującą się do zmieniających się czasów.

Program trwał cały rok szkolny (od września do sierpnia), w trakcie którego uczniowie, wspólnie z nauczycielami realizowali różnorodne zadania zgodnie z opracowanym całorocznym harmonogramem działań. Uzyskaliśmy też tytuł Szkoły eksperckiej .

My nauczyciele, mimo ogromu pracy jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia, zdobyliśmy nowe umiejętności związane z TIK, pracowaliśmy innowacyjnymi metodami pracy: projektu, odwróconej lekcji.

To była wspaniała i bardzo ciekawa forma wykorzystania potencjału, umiejętności i zdolności naszych uczniów.

Jolanta Figat