Góra Grosza

Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górce przystąpiła w tym roku do akcji „Góra Grosza" organizowanej we wszystkich szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Akcja rozpoczęła się 21 listopada i trwała do 2 grudnia. Patronat nad akcją w szkole przejął SAMORZĄD UCZNIOWSKI wraz z opiekunem p. B. Majdak.

W tym czasie w holu głównymi naszej szkoły zorganizowano kącik gdzie stanął specjalny, opisany słoik, do którego można było wrzucać „grosiki" od 1 do 20 gr. Celem akcji było zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną oraz uświadomienie uczniom, że nawet najdrobniejsze, wspólnie zebrane monety w tak dużej liczbie mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dzieci zaangażowały swoje rodziny w zbieranie monet i przyniosły do szkoły swoje skarbonki, z których wysypywały się grosiki.

W końcu nastąpił finał akcji, czyli uroczyste sypanie Góry Grosza i liczenie, które trwało kilka godzin. Pakowanie nastąpiło bezpośrednio na poczcie, gdyż monety ważyły prawie 16 kg. Za przetransponowanie takich kilogramów podziękowania dla Ksawerego Szewczyka i Igora Cieślawskiego, że po lekcjach w swoim wolnym czasie nieśli taki ciężar.

W ramach akcji „Góra grosza" udało nam się zebrać 8238 monet, co w przeliczeniu na złotówki dało kwotę 171,27zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i ich Rodzicom, Nauczycielom którzy wzięli udział w akcji. Cieszy nas fakt, że dzieci potrafią dzielić się z innymi i nie pozostają obojętne na los osieroconych dzieci. Dziękujemy !!!

Jeden grosz to niewiele, lecz potężna GÓRA GROSZA może przyczynić się do poprawy losu wielu dzieci.

Bożena Majdak