NIE DAJ SIĘ WYPALIĆ - kampania informacyjna

Problem dopalaczy i ich używania przez młodych ludzi w ostatnich latach stał się bardzo poważnym problemem społecznym. Dostępność tych groźnych substancji jest duża, na rynku pojawia się coraz więcej specyfików o działaniu psychoaktywnym, po które chętnie sięga młodzież, nie zważając na ryzyko. Powodów tego jest wiele, jednakże niebezpieczeństwo związane z używaniem dopalaczy zmusza nas do zajmowania się tym problemem na szeroką skalę i robienia wszystkiego w celu uświadomienia młodzieży i ich rodziców niebezpieczeństwa związanego z używaniem specyfików tego rodzaju.

W związku z tym przedstawiamy poniżej szereg informacji związanych z tematem:

  • Prezentacja multimedialna „Dopalaczom stop” zawierająca najważniejsze informacje dotyczące dopalaczy (czym są dopalacze, dostępność na rynku, rodzaje, uczeń pod wpływem dopalaczy – jak rozpoznać, pierwsza pomoc) – opracowały J.Figat, A.Skrzypek, D.Waligóra
  • Materiały edukacyjne dotyczące odpowiedzialności karnej, czynów zabronionych związanych ze środkami psychoaktywnymi, konsekwencji i uprawnień Policji;

J. Figat

A. Skrzypek

D. Waligóra