Poczta Walentynkowa

Walentynki to coroczne Święto Zakochanych przypadające 14 lutego. Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dlatego dzień 14 lutego stał się okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami oraz wysyłania sympatycznych liścików. 11 lutego w naszej szkole Samorząd Uczniowski zorganizował Pocztę Walentynkową - przygotował skrzynkę na listy, do której uczniowie mogli wrzucać swoją korespondencję z miłymi pozdrowieniami

i życzeniami. Już od pierwszych godzin lekcyjnych cieszyła się ona popularnością. Magii tego święta dali się unieść wszyscy uczniowie od pierwszaków, aż po ostatnią klasę szóstą. Wszyscy mogli obdarowywać sympatyczną kartką swoje koleżanki i kolegów. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a skrzynka świętego Walentego wypełniała się po same brzegi nie tylko liścikami i kartkami, ale także małymi paczuszkami. Wszystkie „Walentynki” zostały doręczone adresatom przez Walentynkowych Listonoszy z klasy VI Marysię i Martynę.

Wszystkim dziękuję za wspólną zabawę, a szczególnie uczniom którzy byli zaangażowani w przygotowanie całej akcji. Mam nadzieję, że „Poczta Walentynkowa” za rok znowu rozpocznie swoją działalność.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego mgr Bożena Majdak