„Podróż przez kontynenty” - realizujemy zadanie projektu „Wszystkie kolory świata”

Po zapoznaniu się z celami i głównymi założeniami światowego Projektu Edukacyjnego UNICEF przystępujemy do realizacji pierwszego zadania. Uczniowie wybierają sobie dowolny kraj na świecie i zbierają jak największą liczbę informacji o jego mieszkańcach – popularnych imionach, strojach regionalnych, zwyczajach, kulturze itd. – do końca października. Wiedza na temat wybranego kraju zostanie wykorzystana do przygotowania laleczki, która będzie odpowiednikiem ich rówieśnika z tego kraju. Będzie to symbol pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów. Każda laleczka będzie miała swoje imię, kraj, z którego pochodzi, jakieś hobby. Tymi informacjami dzieci uzupełnią potem „akt urodzenia” laleczki. Od nich będzie zależało, jaki laleczka będzie mieć kolor skóry, jak będzie ubrana i jakie imię będzie nosić.

O dalszych zadaniach projektu będziemy informować na bieżąco!

Zadanie pierwsze może być wykonane wspólnie w klasie. W akcję mogą zaangażować się również rodzice, dziadkowie, rodzeństwo. Dzięki tej współpracy międzypokoleniowej z pewnością powstaną małe, szmaciane dzieła sztuki.

Liczymy na kreatywność!

Pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne!

Organizatorzy projektu