Tworzymy charytatywne laleczki – drugie zadanie projektu UNICEF „WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”

Zakończyliśmy pierwsze zadnie projektu „Podróż przez kontynenty”. Uczniowie wybierali dowolny kraj na świecie i zbierali o nim jak najwięcej informacji (mieszkańcy, popularne imiona, stroje regionalne, zwyczaje, kultura, zajęcia). Powstały bardzo ciekawe prezentacje stworzone zwłaszcza przez uczniów klas szóstych. Wiedza ta zostanie teraz wykorzystana do zrobienia laleczek. Można również skorzystać z dodatkowych materiałów edukacyjnych dostępnych u pani B.Majdak i J.Figat.

Laleczki będą wykonywane wg następującego planu:

• Zaprojektować ubiór i wygląd laleczki odpowiadający kulturze wybranego kraju.

• Odrysować szablon zgodny z projektem UNICEF.

• Szyć według załączonej instrukcji.

• Upiększyć laleczkę (ubieranie, ozdabianie, przyklejanie).

• Uzupełnić „akt urodzenia” laleczki – metryczka, specjalny dokument.

Wykonaną laleczkę wraz z metryczką należy oddać do pani B.Majdak do końca grudnia.

W styczniu zostanie zorganizowana impreza charytatywna „DZIEŃ WSZYSTKICH KOLORÓW ŚWIATA”- akcja z udziałem społeczności szkolnej, rodziców, dziadków. W tym dniu każdy będzie mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie prawdziwemu dziecku z Angoli przekazując na ten cel darowiznę (min. 10 zł). Po zakończonej akcji zebrane pieniądze zostaną wpłacone na konto UNICEF (szczegółowe informacje w późniejszym terminie).

DAJCIE UPUST SWOJEJ WYOBRAŹNI,

WCIELCIE SIĘ W ROLĘ ARTYSTÓW I KREATORÓW MODY!

DZIĘKI TEJ AKCJI MOŻESZ URATOWAĆ ŻYCIE DZIECKA W ANGOLI!

Organizatorzy Projektu