GÓRA GROSZA

Szkolny Klub Wolontariatu i cała społeczność uczniowska włączyła się do kolejnej ogólnopolskiej akcji, której celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną,w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych.

W holu na tle plakatu informacyjnego postawiliśmy puszkę do której wszyscy mogli wrzucać grosze. Udało nam się zebrać 145zł 50 groszy oraz centy, hrywny i inne grosze którą przekazaliśmy organizatorom akcji „Góra Grosza” -Towarzystwo Nasz Dom.

Jeden grosz to niewiele, lecz potężna GÓRA GROSZA może przyczynić się do poprawy losu wielu dzieci.

Bożena Majdak