SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY PT. „POMOCNA DŁOŃ”

W szkole Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki przeprowadzono konkurs plastyczny pt. „Pomocna dłoń” . W tym celu opracowano regulamin i ogłoszono informację o konkursie.

Konkurs przeprowadzony został w dwóch grupach wiekowych:

- uczniowie klasy I-III wykonali prace jako dodatkowe tylko dla osób chętnych

- w klasach IV-VI prace wykonywali wszyscy uczniowie na lekcjach plastyki.

Po zebraniu prac, w holu głównym szkoły zorganizowano WYSTAWĘ POKONKURSOWĄ, gdzie umieszczono najlepsze prace.

Powołane Jury konkursu dokonało oceny prac. W kategorii klas młodszych przyznano równorzędne 3 nagrody i 2 wyróżnienia, natomiast w klasach IV –VI, ze względu na wyrównany poziom, także przyznano równorzędne 4 nagrody oraz 5 wyróżnień. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Szkolną Radę Uczniowską zostały wręczone na apelu z okazji DNIA WOLONTARIATU.

Bożena Majdak