Powiatowy Konkurs Plastyczny ”WIELKANOC W TRADYCJI NASZYCH PRZODKÓW”

Starostwo Powiatowe w Żywcu zorganizowało konkurs "Wielkanoc w tradycji naszych przodków ", którego celem było skłonienie uczestników do zapoznania się z tradycyjnymi zwyczajami i obrzędami wielkanocnymi Żywiecczyzny oraz zainspirowanie ich do twórczych poszukiwań. W konkursie wzięło udział 149 uczniów z terenu Powiatu Żywieckiego. Jury konkursu w kategorii klas IV-VI przyznało tylko 5 równorzędnych nagród z czego dwie przypadły uczniom reprezentującą naszą szkolę w tej kategorii.

NAGRODY otrzymały Pola Kubiesa z klasy kl.VI oraz Paulina Bieś z klasy V.

Bożena Majdak