Uroczystości pod schronem bojowym „Wędrowiec”

Jak co roku - w dniu 1 września - przy schronie „Wędrowiec” odbędą się uroczystości upamiętniające rocznicę Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki, straconych w Żabnicy Partyzantów oraz Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych,

Program uroczystości obejmuje:

16:00 - zbiórkę uczestników przed Urzędem Gminy Węgierska Górka i wymarsz pod schron bojowy „Wędrowiec”

17:00 - uroczystą Mszę Św. w intencji Obrońców Węgierskiej Górki

a następnie:

• program artystyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce

• wręczenie odznaczeń państwowych

• uroczysty Apel Poległych

• złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą pamiątkową

• koncert Parafialnej Orkiestry Barka z Żabnicy

• żołnierską grochówkę dla wszystkich

Uczniowie naszej szkoły udają się na uroczystości pod opieką rodziców.