Informacja dla rodziców uczniów klas pierwszych i drugich

Od roku szkolnego 2017/18 w naszej placówce będą funkcjonować po dwie klasy pierwsze i drugie. Wykazy uczniów poszczególnych oddziałów znajdują się w sekretariacie szkoły.