Zebranie z rodzicami

Zapraszamy rodziców wszystkich klas na spotkanie w dniu 28 września 2017 o godz. 17.00.

Pierwsza część zebrania - spotkanie ogólne w sali audytoryjnej – poświęcona będzie:

• organizacji pracy szkoły,

• kalendarzowi roku szkolnego 2017/18,

• głównym zadaniom w bieżącym roku szkolnym,

• planowi nadzoru pedagogicznego, projektom edukacyjnym i wycieczkom szkolnym.

Druga część zebrania - spotkania z wychowawcami klas – poświęcona będzie:

• przedstawieniu i zatwierdzeniu Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

• zapoznaniu z wymaganiami edukacyjnymi oraz kryteriami ocen zachowania,

• zebraniu opinii w sprawie mundurków szkolnych,

• uzgodnieniu wycieczek klasowych,

• wyborom klasowych Rad Rodziców,

• sprawom organizacyjnym.