Wydarzenia

Relacja z parafialnego przeglądu pieśni patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek POAK parafii św. Katarzyny w Cięcinie

23 Listopada w auli Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce odbyły się prezentacje parafialnego przeglądu pieśni patriotycznej, w którym konkurowali ze sobą uczniowie kilku grup wiekowych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Gminy Węgierska Górka, a także z Milówki i Szarego. Parafialny przegląd prowadzili: Małgorzata Sobel i Jacek Biłko, a gospodarzem przeglądu tradycyjnie była szkoła podstawowa i Pani Dyrektor Irena Lach.

Konkurs Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek od 17 lat organizuje Akcja Katolicka naszej, Bielsko-Żywieckiej diecezji. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży dawnej i współczesnej pieśni patriotycznej, rozbudzanie patriotyzmu w najmłodszym pokoleniu, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i przywiązania do ziemi ojczystej oraz inspirowanie zainteresowań problematyką pieśni patriotycznej, tym samym poszukiwaniem jej źródeł przez najmłodsze pokolenie.

Szkołą Podstawowa im. Obrońców Węgierskiej Górki od wielu już lat organizuje i przeprowadza parafialny przegląd we współpracy z Akcją Katolicką w Cięcinie. Jak co roku wielu gości odpowiedziało na zaproszenie organizatorów i zaszczyciło nas swoją obecnością. Byli wśród nich: Ksiądz Prałat Stanisław Bogacz, Wójt Gminy Piotr Tyrlik wraz z zastępcą Marianem Kurowskim, Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Sobel wraz z radną z komisji oświaty Anną Kalinowską, radny Rady Powiatu Władysław Skrzyp, Prezes Akcji Katolickiej w Cięcinie Stanisław Czulak i były prezes Akcji Katolickiej w Cięcinie Pan Wawrzyniec Ficoń z małżonką. W imieniu organizatorów głos zabrała Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Irena Lach i Prezes Akcji Katolickiej Stanisław Czulak. Dziękując wszystkim uczestnikom za udział, ich opiekunom oraz gościom za przybycie, a także członkom jury za pracę i przekazanie wyników eliminacji, Pani Dyrektor stwierdziła, że szkoła podstawowa wspiera ten konkurs, gdyż przywiązuje wagę do treści patriotycznych oraz wychowania do wartości. Cieszy fakt, że z roku na rok obserwujemy coraz szersze zainteresowanie konkursem ze strony placówek oświatowych nie tylko z terenu naszej gminy. 23 listopada zaprezentowało się 274 uczestników, w tym: z przedszkoli 61, ze szkół podstawowych klas I-III 38, klas IV-VI 122, z gimnazjów i szkół ponagimnazjalnych 53 uczestników. Zwycięzcy z poszczególnych grup wiekowych i kategorii otrzymali dyplomy uznania i nagrody, a następnie wystąpią na uroczystej gali finałowej w Bielsku Białej.

Wyniki XVII Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek POAK przy parafii św. Katarzyny w Cięcinie

W przeglądzie wzięło udział 6 przedszkoli z Gminy Węgierska Górka. Wystąpiło 61 przedszkolaków. W kategorii występy solowe i zespoły do 6 osób pierwsze miejsce przyznano czterem przedszkolakom z Przedszkola nr 1 w Ciścu, których przygotowała Pani Renata Babicka, a w kategorii zespołów wokalnych powyżej 6 osób i chórów, 10-osobowemu zespołowi z Publicznego Przedszkola w Węgierskiej Górce pod kierunkiem Pani Aleksandry Kamińskiej i Elżbiety Gawlas.

W grupie wiekowej – szkoła podstawowa klasy 1-3, w kategorii występy solowe, pierwsze miejsce przyznano zespołowi 4-osobowemu ze Szkoły podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki pod kierunkiem Pani Lucyny Kurtyki, a w kategorii zespołów wokalnych powyżej 6 osób i chórów, pierwsze miejsce zdobył 17-osobowy zespół również ze Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce przygotowany przez Panią Bogusławę Gawlińską. W grupie wiekowej – szkoła podstawowa klasy 4-6 w kategorii solistów, pierwsze miejsce przyznano Martynie Kani ze Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Polskich w Żabnicy pod kierunkiem Pani Moniki Wójtowicz, a w kategorii zespołów powyżej 6 osób i chórów, pierwsze miejsce przyznano chórowi ze Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce pod kierunkiem Pani Małgorzaty Sobel.

W grupie wiekowej – młodzież gimnazjalna, w kategorii – występy solowe, duety i zespoły do 6 osób, pierwsze miejsce zdobyła uczennica Aleksandra Cieślawska z Publicznego Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Węgierskiej Górce przygotowana przez Panią Urszulę Figurę, a w kategorii występy zespołów wokalnych powyżej 6 osób i chórów, pierwsze miejsce zdobył 7-osobowy zespół z Publicznego Gimnazjum im. Ks. Prof. J. Tischnera w Cięcinie pod kierunkiem Pani Moniki Wójtowicz.

W grupie wiekowej – młodzież szkół ponadgimnazjalnych, w kategorii – występy solowe, pierwsze miejsce przyznano uczennicy Dominice Kubień z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce pod kierunkiem Pani Marty Nowak, a w kategorii zespołów powyżej 6 osób – uczniom z zespołu „Hamerband” z Zespołu Szkół Zawodowych im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce, przygotowanych przez Panów Krzysztofa Kosibóra i Andrzeja Banasia.

Jacek B.

Święto Niepodległości

9 listopada uczciliśmy w naszej szkole rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczysty apel przygotowali uczniowie klasy VA, VB i VIA pod kierunkiem nauczycieli: mgr Jacka Biłko i mgr Anity Skrzypek. Swój program pt. „POLSKO! NIE JESTEŚ TY JUŻ NIEWOLNICĄ - JESTEŚ SOBĄ”, poświęcili przede wszystkim temu, w jaki sposób nasi przodkowie walczyli o niepodległość Polski.

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły brali także udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości, czyli w uroczystej mszy świętej odprawionej 11 listopada w kościele Przemienienia Pańskiego. Po jej zakończeniu przedstawiciele uczniów złożyli kwiaty pod fortem Wędrowiec, aby w ten sposób upamiętnić obrońców naszej Ojczyzny i Patronów naszej szkoły.

Jacek Biłko

Apel stał się też okazją do wręczenia nagród w konkursach: Kalejdoskop Talentów Jesień 2016 i tych organizowanych przez bibliotekę szkolną: List do biblioteki i Historia w tytułach książek zawarta.

Jesteśmy już uczniami!

Dnia 21 września odbyło się w naszej szkole uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. W uroczystości wzięli udział: dyrektor szkoły pani Irena Lach, zaproszeni goście: pani dyrektor przedszkola Urszula Kąkol, pan Leon Figura, pan Władysław Skrzyp, pan Stanisław Ferster, przewodnicząca Rady Rodziców pani Jolanta Adamczyk oraz zgromadzeni rodzice i uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami.

Pierwszoklasiści recytowali wiersze, śpiewali piosenki, prezentowali to, co już potrafią. Najważniejszym punktem uroczystości było złożenie przysięgi przez uczniów klasy pierwszej. Pierwszoklasiści ślubowali kochać Ojczyznę, być dobrym uczniem, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Przyrzeczenie złożone na sztandar szkoły oficjalnie zakończyło okres próby i przypieczętowało przynależność uczniów klasy pierwszej do naszej szkoły.

Ważnym wydarzeniem dla pierwszoklasistów było pasowanie na ucznia, którego dokonała pani dyrektor przez symboliczne dotknięcie każdego dziecka ,,dużym piórem”.

Na pamiątkę tego doniosłego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy, tarcze i mundurki szkolne.

To był wyjątkowy dzień i na pewno pozostanie w pamięci każdego pierwszaka.

Wychowawca klasy Ia Izabela Sobel

Bardzo dziękujemy firmie Moje Foto – Leszek Olejnik za udostępnienie zdjęć!