Wydarzenia

Witaj Mikołaju!

Dzisiaj odwiedził nas w szkole Mikołaj! Spotkanie przygotowały klasy czwarte pod kierunkiem wychowawców: pani Jolanty Lubos i pana Łukasza Maślanki oraz pani Justyny Dyrlagi. Były występy, były prezenty i było dużo radości. Bardzo dziękujemy naszym Rodzicom za słodkie upominki i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

Relacja z parafialnego przeglądu pieśni patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek POAK parafii św. Katarzyny w Cięcinie

23 Listopada w auli Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce odbyły się prezentacje parafialnego przeglądu pieśni patriotycznej, w którym konkurowali ze sobą uczniowie kilku grup wiekowych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Gminy Węgierska Górka, a także z Milówki i Szarego. Parafialny przegląd prowadzili: Małgorzata Sobel i Jacek Biłko, a gospodarzem przeglądu tradycyjnie była szkoła podstawowa i Pani Dyrektor Irena Lach.

Konkurs Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek od 17 lat organizuje Akcja Katolicka naszej, Bielsko-Żywieckiej diecezji. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży dawnej i współczesnej pieśni patriotycznej, rozbudzanie patriotyzmu w najmłodszym pokoleniu, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i przywiązania do ziemi ojczystej oraz inspirowanie zainteresowań problematyką pieśni patriotycznej, tym samym poszukiwaniem jej źródeł przez najmłodsze pokolenie.

Szkołą Podstawowa im. Obrońców Węgierskiej Górki od wielu już lat organizuje i przeprowadza parafialny przegląd we współpracy z Akcją Katolicką w Cięcinie. Jak co roku wielu gości odpowiedziało na zaproszenie organizatorów i zaszczyciło nas swoją obecnością. Byli wśród nich: Ksiądz Prałat Stanisław Bogacz, Wójt Gminy Piotr Tyrlik wraz z zastępcą Marianem Kurowskim, Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Sobel wraz z radną z komisji oświaty Anną Kalinowską, radny Rady Powiatu Władysław Skrzyp, Prezes Akcji Katolickiej w Cięcinie Stanisław Czulak i były prezes Akcji Katolickiej w Cięcinie Pan Wawrzyniec Ficoń z małżonką. W imieniu organizatorów głos zabrała Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Irena Lach i Prezes Akcji Katolickiej Stanisław Czulak. Dziękując wszystkim uczestnikom za udział, ich opiekunom oraz gościom za przybycie, a także członkom jury za pracę i przekazanie wyników eliminacji, Pani Dyrektor stwierdziła, że szkoła podstawowa wspiera ten konkurs, gdyż przywiązuje wagę do treści patriotycznych oraz wychowania do wartości. Cieszy fakt, że z roku na rok obserwujemy coraz szersze zainteresowanie konkursem ze strony placówek oświatowych nie tylko z terenu naszej gminy. 23 listopada zaprezentowało się 274 uczestników, w tym: z przedszkoli 61, ze szkół podstawowych klas I-III 38, klas IV-VI 122, z gimnazjów i szkół ponagimnazjalnych 53 uczestników. Zwycięzcy z poszczególnych grup wiekowych i kategorii otrzymali dyplomy uznania i nagrody, a następnie wystąpią na uroczystej gali finałowej w Bielsku Białej.

Wyniki XVII Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek POAK przy parafii św. Katarzyny w Cięcinie

W przeglądzie wzięło udział 6 przedszkoli z Gminy Węgierska Górka. Wystąpiło 61 przedszkolaków. W kategorii występy solowe i zespoły do 6 osób pierwsze miejsce przyznano czterem przedszkolakom z Przedszkola nr 1 w Ciścu, których przygotowała Pani Renata Babicka, a w kategorii zespołów wokalnych powyżej 6 osób i chórów, 10-osobowemu zespołowi z Publicznego Przedszkola w Węgierskiej Górce pod kierunkiem Pani Aleksandry Kamińskiej i Elżbiety Gawlas.

W grupie wiekowej – szkoła podstawowa klasy 1-3, w kategorii występy solowe, pierwsze miejsce przyznano zespołowi 4-osobowemu ze Szkoły podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki pod kierunkiem Pani Lucyny Kurtyki, a w kategorii zespołów wokalnych powyżej 6 osób i chórów, pierwsze miejsce zdobył 17-osobowy zespół również ze Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce przygotowany przez Panią Bogusławę Gawlińską. W grupie wiekowej – szkoła podstawowa klasy 4-6 w kategorii solistów, pierwsze miejsce przyznano Martynie Kani ze Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Polskich w Żabnicy pod kierunkiem Pani Moniki Wójtowicz, a w kategorii zespołów powyżej 6 osób i chórów, pierwsze miejsce przyznano chórowi ze Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce pod kierunkiem Pani Małgorzaty Sobel.

W grupie wiekowej – młodzież gimnazjalna, w kategorii – występy solowe, duety i zespoły do 6 osób, pierwsze miejsce zdobyła uczennica Aleksandra Cieślawska z Publicznego Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Węgierskiej Górce przygotowana przez Panią Urszulę Figurę, a w kategorii występy zespołów wokalnych powyżej 6 osób i chórów, pierwsze miejsce zdobył 7-osobowy zespół z Publicznego Gimnazjum im. Ks. Prof. J. Tischnera w Cięcinie pod kierunkiem Pani Moniki Wójtowicz.

W grupie wiekowej – młodzież szkół ponadgimnazjalnych, w kategorii – występy solowe, pierwsze miejsce przyznano uczennicy Dominice Kubień z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce pod kierunkiem Pani Marty Nowak, a w kategorii zespołów powyżej 6 osób – uczniom z zespołu „Hamerband” z Zespołu Szkół Zawodowych im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce, przygotowanych przez Panów Krzysztofa Kosibóra i Andrzeja Banasia.

Jacek B.

Święto Niepodległości

9 listopada uczciliśmy w naszej szkole rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczysty apel przygotowali uczniowie klasy VA, VB i VIA pod kierunkiem nauczycieli: mgr Jacka Biłko i mgr Anity Skrzypek. Swój program pt. „POLSKO! NIE JESTEŚ TY JUŻ NIEWOLNICĄ - JESTEŚ SOBĄ”, poświęcili przede wszystkim temu, w jaki sposób nasi przodkowie walczyli o niepodległość Polski.

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły brali także udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości, czyli w uroczystej mszy świętej odprawionej 11 listopada w kościele Przemienienia Pańskiego. Po jej zakończeniu przedstawiciele uczniów złożyli kwiaty pod fortem Wędrowiec, aby w ten sposób upamiętnić obrońców naszej Ojczyzny i Patronów naszej szkoły.

Jacek Biłko

Apel stał się też okazją do wręczenia nagród w konkursach: Kalejdoskop Talentów Jesień 2016 i tych organizowanych przez bibliotekę szkolną: List do biblioteki i Historia w tytułach książek zawarta.

Więcej artykułów…