Wydarzenia

Święto Szkoły

21 września obchodziliśmy doroczne Święto naszej Szkoły. Klasy czwarte, piąte i szóste wyruszyły pod opieką swoich wychowawców na rajd szlakiem fortów obronnych Węgierskiej Górki. Celem rajdu było poznanie szlaku, najważniejszych fortów z ich usytuowaniem, zwiedzenie muzeum w Forcie Wędrowiec i wysłuchanie historii obrony naszej miejscowości we wrześniu 1939 roku, a przede wszystkim oddanie czci naszym Bohaterom - Patronom szkoły. Na trasie rajdu uczniowie brali udział w konkurencjach sprawnościowych, wykazywali się umiejętnościami w zakresie udzielania pierwszej pomocy i rozwiązywali test wiedzy o bohaterskiej obronie Węgierskiej Górki. Wszystkie konkurencje były odpowiednio punktowane. Na zakończenie rajdu, ze względu na deszczową aurę, zamiast ogniska rodzice przygotowali pieczoną kiełbaskę na stołówce. Ogłoszono również zwycięzców rajdu na sali gimnastycznej. Najwyższą punktację zdobyła klasa VIb pod opieką Pani mgr Anny Kalinowskiej, drugie miejsce zdobyła klasa 5a pod opieką Pani mgr Doroty Waligóry, a na trzecim miejscu uplasowała się klasa 4a pod opieką Pani mgr Jolanty Lubos. Zwycięzcom pogratulowała Pani Dyrektor, a nagrody ufundowała i wręczyła uczniom Rada Rodziców.

Jacek Biłko

Przekazanie nowego sztandaru – ważnym wydarzeniem w historii szkoły

Przesłanie „Strzeżcie jego honoru” jest dużym zobowiązaniem dla społeczności szkolnej. Kształtowanie właściwych postaw, uczuć patriotycznych wśród wychowanków, pielęgnowanie tradycji i pamięci o Obrońcach Węgierskiej Górki – to realizacja dalszych zadań, które zostały przyjęte w planach pracy na rok bieżący.

Przekazany sztandar jest symbolem godności i powinności uczniowskiej naszej szkoły. Stanowi on znak wspólnoty, łączy społeczność, która wyznaje te same wartości. Poświęcenie przenosi jego wartość także w wymiar duchowy, a wkomponowane godło i barwy narodowe są ważnym przyczynkiem do wychowania patriotycznego młodego pokolenia.

Sztandar, przekazany w dniu 1 września podczas uroczystości patriotyczno – religijnych przy schronie bojowym „Wędrowiec”, zawiera już wszystkie elementy i symbole związane aktualnie z naszą szkołą.

Prawa strona sztandaru – awers -to aksamitny płat w kolorze niebieskim. Symbolizuje on wytrwałość, niezawodność, mądrość i lojalność, a więc cechy charakterystyczne obrońców naszej miejscowości.

Wokół centralnej części znajduje się napis: „Szkoła podstawowa im. Obrońców Węgierskiej Górki”.

W części centralnej na pierwszym planie jest dwóch obrońców na stanowisku ciężkiego karabinu maszynowego – żołnierzy batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Berezwecz”, dowodzonego przez majora Kazimierza Czarkowskiego.

Na drugim planie znajduje się schron bojowy „Włóczęga” dowodzony przez podporucznika Mariana Małkowskiego, jeden z czterech schronów 151 kompanii fortecznej, biorącej udział w Obronie Węgierskiej Górki, którą dowodził kapitan Tadeusz Semik.

Nad schronem znajduje się oznaka Korpusu Ochrony Pogranicza. Przedstawia ona orła – godło narodowe, który w pazurach trzyma gałęzie lauru w kształcie wieńca (górna jego część jest spięta małym wieńcem okrągłym z tłem granatowym i napisem „K.O.P.”.

Dolna część wieńca laurowego jest związana wstążką, a na niej napis „Za służbę graniczną”. Za orłem widnieje słup graniczny, a za nim promienie.

Rewers prezentuje godło państwowe haftowane czerwonymi i białymi nićmi symbolizującymi barwy narodowe. Napis: BÓG - HONOR - OJCZYZNA – NAUKA wskazuje na ponadczasowe wartości najuważniejsze dla wspólnoty szkolnej.

Bóg - Honor – Ojczyzna

Hasło towarzyszące polskiemu rycerstwu już w XVI wieku i pojawiające się w polskiej literaturze okresu zaborów. Wskazuje na trzy najważniejsze wartości: Bożą miłość, którą powinniśmy odwzajemniać, honor, czyli godność człowieka, którą powinniśmy zachować oraz miłość ojczyzny, która wyraża się w naszej odpowiedzialności za jej losy. Są to wartości ponadczasowe, które tkwią w tradycji narodu polskiego.

Od dziś każda uroczystość będzie rozpoczynała się od podniosłego wniesienia sztandaru. Niech będzie on powodem do dumy dla uczniów oraz symbolem wartości patriotycznych, a dla nauczycieli wychowawców – wyrazem uznania za odpowiedzialne wychowanie i kształcenie młodego pokolenia Polaków.

Irena Lach

Dyrektor Szkoły

Bardzo dziękujemy firmie Moje Foto – Leszek Olejnik za udostępnienie zdjęć!