Wydarzenia

Święto Szkoły

Dnia 21 września  2015 r w dniu Święta Szkoły uczniowie klas pierwszych  złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki. Dzieci z wielkim zaangażowaniem przedstawiały swoje role, popisywały się recytacją, śpiewem, tańcem i inscenizacją. Należy pochwalić pierwszoklasistów, bo w tak krótkim czasie przygotowali  swój  bogaty w  treści program  oraz pięknie go zaprezentowali. Podkreślić należy również ich duże zainteresowanie, skupienie oraz wzorowe zachowanie w trakcie całej uroczystości. Tę postawę uczniów zauważyli goście, a Wójt Gminy p. Piotr Tyrlik, który z wielką uwagą śledził przebieg uroczystości, nie krył podziwu i uznania dla małych aktorów, nagradzając ich wieloma ciepłymi słowami.

Niemniej od pierwszoklasistów wzruszeni i przejęci byli ich rodzice. Wielu z nich po raz pierwszy było świadkiem takiej uroczystości i mocno przeżywali kolejny etap w życiu swego dziecka, które teraz zostało uczniem.

Po ślubowaniu i pasowaniu każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom. Następnie rodzice założyli swoim dzieciom mundurek szkolny, a pani dyrektor wraz z gośćmi wręczyli tarcze. Od  Rady Rodziców dzieci zostały obdarowane „Rogami obfitości”, wypełnionymi po brzegi słodyczami, a od radnych otrzymali światełka odblaskowe.  Na koniec goście życzyli pierwszakom  uśmiechów, wesołych przyjaciół, wzajemnej życzliwości i samych dobrych ocen.

Wychowawcy klas pierwszych

Dziękujemy Panu Leszkowi Olejnikowi za udostępnienie zdjęć!

Klasy czwarte, piąte i szóste wyruszyły pod opieką swoich wychowawców na rajd szlakiem fortów obronnych Węgierskiej Górki. Celem rajdu było poznanie szlaku, najważniejszych fortów z ich usytuowaniem, zwiedzenie muzeum w Forcie "Wędrowiec" i wysłuchanie historii obrony naszej miejscowości we wrześniu 1939 roku, a przede wszystkim oddanie czci naszym Bohaterom - Patronom szkoły. Na trasie rajdu uczniowie brali udział w konkurencjach sprawnościowych, wykazywali się umiejętnościami w zakresie udzielania pierwszej pomocy i rozwiązywali test wiedzy o bohaterskiej obronie Węgierskiej Górki. Wszystkie konkurencje były odpowiednio punktowane. Na zakończenie rajdu wszyscy wzięli udział w ognisku, przy którym harcerze śpiewali piosenki, a uczniowie i nauczyciele posilili się pieczoną kiełbaską i gorącą herbatką. Ogłoszono również zwycięzców rajdu. Najwyższą punktację zdobyła klasa Va pod opieką pani mgr Anity Skrzypek, drugie miejsce zdobyła klasa 6a pod opieką pani mgr Jolanty Lubos, a na trzecim miejscu uplasowała się klasa 5b pod opieką pana mgra Wojciecha Sobla, która z kolei najlepiej napisała test z wiedzy historycznej. Zwycięzcom pogratulowała Pani Dyrektor i wręczyła nagrody. Kiełbaski i słodycze na ognisko zafundowała uczniom Rada Rodziców.

mgr Jacek Biłko