Wydarzenia

Poznajemy grzyby!

1 października 2015 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie ze znanym grzybiarzem i grzyboznawcą z Czernichowa, panem Justynem Kołkiem. Grzyby, to wielka pasja pana Justyna. Jak sam stwierdził, interesował się nimi już od dziecka. Pasję zbierania grzybów przekazali mu jego rodzice. Potem doszły liczne specjalistyczne kursy.

Dzisiaj pan Justyn jest cenionym ekspertem i chętnie dzieli się swą wiedzą. Liczne i piękne fotografie grzybów oraz ciekawa prelekcja o tym jak odróżnić grzyby jadalne od - podobnych im - trujących, były ciekawym urozmaiceniem zajęć lekcyjnych.

Jolanta Lubos

Święto Szkoły

Dnia 21 września  2015 r w dniu Święta Szkoły uczniowie klas pierwszych  złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki. Dzieci z wielkim zaangażowaniem przedstawiały swoje role, popisywały się recytacją, śpiewem, tańcem i inscenizacją. Należy pochwalić pierwszoklasistów, bo w tak krótkim czasie przygotowali  swój  bogaty w  treści program  oraz pięknie go zaprezentowali. Podkreślić należy również ich duże zainteresowanie, skupienie oraz wzorowe zachowanie w trakcie całej uroczystości. Tę postawę uczniów zauważyli goście, a Wójt Gminy p. Piotr Tyrlik, który z wielką uwagą śledził przebieg uroczystości, nie krył podziwu i uznania dla małych aktorów, nagradzając ich wieloma ciepłymi słowami.

Niemniej od pierwszoklasistów wzruszeni i przejęci byli ich rodzice. Wielu z nich po raz pierwszy było świadkiem takiej uroczystości i mocno przeżywali kolejny etap w życiu swego dziecka, które teraz zostało uczniem.

Po ślubowaniu i pasowaniu każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom. Następnie rodzice założyli swoim dzieciom mundurek szkolny, a pani dyrektor wraz z gośćmi wręczyli tarcze. Od  Rady Rodziców dzieci zostały obdarowane „Rogami obfitości”, wypełnionymi po brzegi słodyczami, a od radnych otrzymali światełka odblaskowe.  Na koniec goście życzyli pierwszakom  uśmiechów, wesołych przyjaciół, wzajemnej życzliwości i samych dobrych ocen.

Wychowawcy klas pierwszych

Dziękujemy Panu Leszkowi Olejnikowi za udostępnienie zdjęć!

Klasy czwarte, piąte i szóste wyruszyły pod opieką swoich wychowawców na rajd szlakiem fortów obronnych Węgierskiej Górki. Celem rajdu było poznanie szlaku, najważniejszych fortów z ich usytuowaniem, zwiedzenie muzeum w Forcie "Wędrowiec" i wysłuchanie historii obrony naszej miejscowości we wrześniu 1939 roku, a przede wszystkim oddanie czci naszym Bohaterom - Patronom szkoły. Na trasie rajdu uczniowie brali udział w konkurencjach sprawnościowych, wykazywali się umiejętnościami w zakresie udzielania pierwszej pomocy i rozwiązywali test wiedzy o bohaterskiej obronie Węgierskiej Górki. Wszystkie konkurencje były odpowiednio punktowane. Na zakończenie rajdu wszyscy wzięli udział w ognisku, przy którym harcerze śpiewali piosenki, a uczniowie i nauczyciele posilili się pieczoną kiełbaską i gorącą herbatką. Ogłoszono również zwycięzców rajdu. Najwyższą punktację zdobyła klasa Va pod opieką pani mgr Anity Skrzypek, drugie miejsce zdobyła klasa 6a pod opieką pani mgr Jolanty Lubos, a na trzecim miejscu uplasowała się klasa 5b pod opieką pana mgra Wojciecha Sobla, która z kolei najlepiej napisała test z wiedzy historycznej. Zwycięzcom pogratulowała Pani Dyrektor i wręczyła nagrody. Kiełbaski i słodycze na ognisko zafundowała uczniom Rada Rodziców.

mgr Jacek Biłko