Wydarzenia

100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów – - priorytety i zadania w nowym roku szkolnym

To jeden z głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/19.

Głównym obowiązkiem i celem działań szkoły, rodziny i społeczeństwa XXI wieku jest kształcenie i wychowanie kolejnych pokoleń w duchu poszanowania wartości i rozwijania odpowiedzialności. Szczególnie ważne jest kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, poczucia tożsamości i świadomości narodowej i kulturowej.

Absolwent naszej szkoły to młody człowiek kochający ziemie ojczystą, głęboki patriota, znający specyfikę swojej małej ojczyzny. Nosimy w sercach tradycje niepodległościowe, patriotyczne i religijne. Będziemy je stale pogłębiać i pielęgnować.

Przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Konkursu „ SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW”, którego celem jest krzewienie postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Konkurs zainaugurowaliśmy tańcem Poloneza w rekordowej ilości par czcząc Święto Konstytucji 3 Maja w poprzednim roku szkolnym. Zaangażowali się wszyscy uczniowie, pan Dyrektor i całe Grono Pedagogiczne.

1 września nie zabrakło nas na uroczystościach upamiętniających 79. rocznicę Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki, 75. rocznicę Straconych Partyzantów w Żabnicy oraz 72. rocznicę stracenia Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Uroczystości odbyły się w Żabnicy pod honorowym patronatem Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – dr. Jarosława Szarka.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego delegacja uczniów udała się pod fort Wędrowiec, by złożyć wiązankę i oddać hołd poległym Obrońcom Węgierskiej Górki – patronom naszej szkoły.

Zadania konkursu „Szkoła młodych patriotów”:

1. Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą” na zajęciach z wychowawcą. Tworzenie klasowych Kodeksów Postaw Patriotycznych – wychowawcy klas (do października)

2. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości” – wychowawcy klas (klasy II- III podczas Święta Szkoły- 21 września, kl. IV – VIII i Gimnazjum na godzinach wychowawczych)

3. Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego – p. U. Figura – do listopada

4. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm” dla kas IV – VIII i Gimnazjum – podczas rajdu „Szlakiem fortów” w dniu Święta Szkoły 21 września

5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej – p. S. Porwisz, p. A.Smolicka – październik

6. Zorganizowanie ogólnoszkolnego i parafianego konkursu pieśni patriotycznych - p. B. Duc, p. U. Kusa, p. K. Mazurek, p. M. Sobel, p. L. Kurtyka, p. U. Figura - listopad

7. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych – p. K. Biegun, p. D. Waligóra - listopad

8. Motyw „małe ojczyzny w literaturze” – przygotowanie prac pisemnych – kartki patriotyczne – p. A. Skrzypek - październik - listopad

9. Udział w kursie „Szkoła młodych patriotów” w okresie od 27.04.2018 r. do 27.09.2018 r. w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe – p. U. Figura).

Konkurs trwa od 27 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkoły młodych patriotów” oraz zaświadczenia ukończenia kursu. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania dyplomu „Szkoła młodych patriotów” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 7 spośród 9 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Sprawozdanie z realizacji każdego zadania z dokumentacją - odpowiedzialna p. K. Gaweł – Biegun (na stronie internetowej szkoły, artykuł prasowy, sprawozdanie zbiorcze). Uwieńczeniem działań związanych z konkursem będzie udział całej społeczności szkolnej w akademii z okazji 11 Listopada oraz w Marszu Niepodległości ulicą Obrońców Węgierskiej Górki pod fort Wędrowiec.

Wicedyrektor J. Figat

Dzień Sportu :)

Dzień Sportu w naszej szkole został połączony z Dniem Dziecka, zatem oprócz licznych rozgrywek i konkurencji sportowych mogliśmy delektować się pysznymi lodami ufundowanymi przez Radę Rodziców. Na najmłodszych czekała również ścianka wspinaczkowa. Wszyscy bawili się doskonale, co widać na załączonych fotografiach...

Kamila Pawlus

VI PIKNIK RODZINNY - fotorelacja

Więcej artykułów…